Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Μεσόγειο που θερμαίνεται γρηγορότερα από τις άλλες θάλασσες.  Το 36% των ειδών των υγροτόπων κινδυνεύουν με εξαφάνιση, ενώ τουλάχιστον 100.000.000 άτομα θα επηρεαστούν από τη μείωση των υδάτινων πόρων.