Fast Track Διαδικασίες για την Αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Προωθεί το ΥΠΕΝ

Fast Track Διαδικασίες για την Αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Προωθεί το ΥΠΕΝ
του Αδάμ Αδαμόπουλου
Παρ, 18 Οκτωβρίου 2019 - 08:19

Την πρόθεσή του να δρομολογήσει την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ με ταχείς ρυθμούς έχει εκφράσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στα τέλη αυτού του μήνα. Όπως έχει διαρρεύσει από κύκλους του υπουργείου, η πρώτη φάση της διαδικασίας για την πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας 

και της ΔΕΠΑ Δικτύων, που θα πραγματοποιηθούν εκ παραλλήλου αναμένεται να τεθεί σε κίνηση από τον επόμενο μήνα Νοέμβριο, προτού καν ολοκληρωθεί η υπαγωγή στις δύο ανεξάρτητες εταιρικές οντότητες, των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στην εμπορία και τις υποδομές.

Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, θα προβλέπει επακριβώς ποια στοιχεία ενεργητικού θα παραχωρηθούν στις δύο εταιρείες, θα παράσχει τη δυνατότητα ώστε, από τον Νοέμβριο να εκκινήσει το πρώτο στάδιο των διαγωνισμών για την πώλησή τους, με την προετοιμασία των data room, που θα δώσει τη δυνατότητα στους υποψήφιους αγοραστές να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλα τα καίρια δεδομένα, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαχωρισμού των οντοτήτων, αλλά και τη δημοσίευση των διεθνών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όπως εκτιμούν κύκλοι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα έως 5 μηνών, ώστε να διαμορφώσουν οι επενδυτές μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση των δύο προς πώληση εταιρειών. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί στην πράξη, οι δεσμευτικές προσφορές για τους δύο διαγωνισμούς, αναμένεται να έχουν υποβληθεί το αργότερο έως τον Μάρτιο, ή Απρίλιο του επομένου έτους.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσανατολίζεται να εκχωρήσει το σύνολο των μετοχών που κατέχει το Δημόσιο στην ΔΕΠΑ, ήτοι το 65%, καθώς το υπόλοιπο 35% ελέγχουν τα ΕΛΠΕ.

Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός πως η μέθοδος της αποκρατικοποίησης που φέρεται, κατά τις πληροφορίες, να έχει επιλέξει το ΥΠΕΝ, ήτοι το σπάσιμο της εταιρείας και την πώληση των δυο τμημάτων της, μέσα απο ξεχωριστές διαδικασίες και δη, μέσω του δυσχερούς και χρονοβόρου μοντέλου της εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή δεν εξασφαλίζουν την ταχεία ευόδωση της υπόθεσης που οραματιζόνται στο υπουργείο. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως χρειάστηκαν πέντε ολόκληρα χρόνια για να πωληθεί ο ΔΕΣΦΑ με τη συγκεκριμένη μέθοδο!

Όπως έχει αναφέρει σε σχόλιό του, το energia.gr στις 31 Αυγούστου, 2019, η ΔΕΠΑ δεν αποτελεί εταιρεία- κολοσσό για να χρειάζεται κατάτμηση, ενώ είναι απόλυτα βέβαιο, βάσει χρηματοπιστωτικής ανάλυσης, ότι η αξία της "μάλλον μειώνεται παρά αυξάνεται εάν επιλεγεί η κατάτμηση της".

«Εάν η κυβέρνηση πράγματι επιθυμεί να ιδιωτικοποιήσει την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου - και να μην παίξει παιχνίδια με τους εγχώριους μνηστήρες - εισπράττοντας το μεγαλύτερο δυνατο τίμημα και μάλιστα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, με την όλη διαδικασια να έχει ολοκληρωθει μέχρι το καλοκαίρι του επόμενου έτους, δεν έχει παρά να προχωρήσει με το αρχικό σχέδιο, δηλ. την δημιουργία μιας holding company και στην συνέχεια την διάθεση μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω IPO», υποδείκνυε το energia.gr.