Με επιτόκιο 8,25%, έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier II της Εθνικής Τράπεζας. Στη δημοπρασία καταγράφηκε σημαντική υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού των 400 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να υποβάλλουν προσφορές που υπερέβησαν το 1,65 δισ. ευρώ. 

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα, με την Εθνική Τράπεζα να επιδιώκει να αντλήσει συμπληρωματικά κεφάλαια, ύψους 400 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης και διάθεσης σε επενδυτές, ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II).

Το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης έχει 10ετή διάρκεια, με δικαίωμα ανάκλησης μετά την παρέλευση 5ετίας, ενώ το ενδεικτικό επιτόκιο είχε οριστεί στο 9%. Η σύνθεση αναδόχων της έκδοσης απαρτίζεται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης, Fitch, έθεσε τον τίτλο της Εθνικής, στην κατηγορία αξιολόγησης CCC-.