Την τροφοδοσία της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αποφασισμένη να εντάξει στο μακροχρόνιο σχεδιασμό της η «Αλουμίνιον της Ελλάδος», όπως αποκάλυψε, χθες, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου «Μυτιληναίος», Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παρεχώρησε ο ΣΕΒ, με θέμα τις επερχόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

«Έχουμε βάλει στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για το Αλουμίνιον, δεν γνωρίζουμε ακόμη τον ακριβή χρονισμό, την τροφοδοσία από ΑΠΕ. Δε θα αργήσουμε να βγούμε στην αγορά, να κάνουμε μακροχρόνια συμβόλαια 10ετούς ή και 15ετούς διάρκειας με παραγωγούς ΑΠΕ σε fixed τιμή. Μπορεί να χρηματοδοτήσουμε ακόμη και την κατασκευή μονάδων ΑΠΕ. Εάν συμβεί αυτό θα δώσει μεγάλη ώθηση ακόμη και σε παραγωγούς που δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση», είπε ο κ. Μυτιληναίος. 

«Η αντιστάθμιση είναι κρίσιμος παράγοντας για τη βιομηχανία με την επιστροφή, σε αυτές του 90% του πρόσθετου κόστους για τοιυς ρύπους να θεωρείται απαραίτητο, ειδάλλως θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και η βιομηχανική Ευρώπη θα διατρέξει μεγάλους κινδύνους. Ειδικότερα, χωρίς την αντιστάθμιση οι ελληνικές βιομηχανίες δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Θα πρέπει να είμαστε παρόντες όταν θα καταρτίζονται οι βασικές γραμμές που θα καθορίσουν το ύψος της αντιστάθμισης για την δεκαετία 2020-2030, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκομίσουμε το μέγιστο δυνατό όφελος», υπογράμμισε ο κ. Μυτιληναίος.

Η διασφάλιση μέτρων που να μειώνουν το κόστος ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων είναι αναγκαία σε μία περίοδο κατά την οποία η χώρα αναζητά την παραγωγική ανασυγκρότησή της, όταν οι ανταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η Κίνα και οι ΗΠΑ έχουν διαφοροποιηθεί από την κοινότητα σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε, μάλιστα ως παράδειγμα στον κλάδο του αλουμινίου την Κίνα η οποία "λόγω της συνέχισης χωρίς κανέναν περιορισμό της χρήσης του άνθρακα έφτασε να κατέχει το 60% της παγκόσμιας παραγωγής του αλουμινίου όταν πριν από μία δεκαετία ήλεγχε μόλις το 10%», είπε χαρακηριστικά.

Υπό αυτό το πρίσμα η Ελλάδα καλείται να διεκδικήσει συγκεκριμένες πολιτικές για την ανακούφιση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων της.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι ελληνικές βιομηχανίες που έχουν την ανάγκη προστασίας από το έμμεσο κόστος εκπομπών CO2 θα είναι επιλέξιμες για τη χορήγηση της αντιστάθμισης, ότι το επίπεδο της αντιστάθμισης θα είναι επαρκές για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας καθώς και μια μακρόπνοη στρατηγική για μια κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία στο πλαισίο των στόχων της «2050 Long-term strategy».

Η στρατηγική αυτή θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή-βιομηχανική πολιτική της ΕΕ για το επόμενο διάστημα, άρα θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και τις δυνατότητες που θα υπάρχουν για νέες επενδύσεις. Έτσι, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τόσο οι στόχοι, όσο και οι προβλεπόμενές ενέργειες θα ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα, ώστε, αφενός να μην τιμωρείται η Ελλάδα αλλά και οι ελληνικές επιχειρήσεις για την μη επίτευξη ανέφικτων στόχων και αφετέρου, να διατίθενται κονδύλια για επενδύσεις που μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα προς επίτευξη των στόχων, με πολλαπλά οφέλη τόσο για την οικονομία της χώρας όσο και για το περιβάλλον μας, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον», που εξυπηρετεί στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενεργειακή απόδοση, με παράλληλη ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά.  

Επίσης να διαμορφωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, καθώς βασικός στόχος του νομοθέτη είναι η ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, προς την κατεύθυνση της μείωσηε του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Η ανάπτυξη του ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα οδηγήσει, παράλληλα και στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά.

Δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγορών ενέργειας σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ, που εντοπίζονται στο ενεργειακό μείγμα, και τις διασυνδέσεις, το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα έτσι ώστε να μπορεί να επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει πακέτο μέτρων που θα εξυπηρετεί την χρηματοδότηση έργων που συνεισφέρουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρώπης. Η πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων σε φθηνή χρηματοδότηση, θα κρίνεται επί τη βάση του εάν οι εν λόγω επιχειρήσεις θεωρούνται βιώσιμες ή όχι. Το εν λόγω πακέτο μέτρων θα επηρεάσει το κόστος χρηματοδότησης άρα και τη σκοπιμότητα των επενδύσεων που προγραμματίζονται στην Ελλάδα, καθώς και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Εν τω μεταξύ, σε επίτιμο διδάκτορα αναγόρευσε τον Ευάγγελο Μυτιληναίο η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, επικυρώνοντας την ομόφωνη απόφαση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Μυτιληναίος τιμήθηκε με αυτό τον τρόπο, για την εξαιρετική συμβολή του στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.