Η επενδυτική εταιρεία ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΑΕ ανέθεσε, στα πλαίσια του επενδυτικού της προγράμματος, στην τεχνική εταιρεία MESSARITIS Ανανεώσιμες τη μελέτη και κατασκευή τεσσάρων νέων έργων, συνολικής ισχύος 2MWp στην κεντρική Ελλάδα.

«Καινοτομία για την Ελληνική αγορά αποτελεί το γεγονός ότι τα έργα αυτά θα μελετηθούν και κατασκευασθούν με τάση 1.500V DC αντί για 1.000V, ελαχιστοποιώντας έτσι τις απώλειες των έργων προς όφελος της συνολικής παραγωγής», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της MESSARITIS Ανανεώσιμες.

Όπως εξηγεί η εταιρεία, μέχρι τώρα τα έργα που κατασκευάζονταν σε αυτήν την τάση λειτουργίας υλοποιούνταν αποκλειστικά  στο εξωτερικό και αφορούσαν εγκαταστάσεις πολλών μεγαβάτ. «Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη σχεδίαση και υλοποίησή τους χρειάστηκε μια εκ βάθους προσαρμογή των μελετών και της προμήθειας των χρησιμοποιούμενων υλικών ώστε να είναι κατάλληλα για την υψηλή αυτή τάση», σημειώνεται.

«Επιπλέον, επενδύθηκαν σημαντικά κεφάλαια για την αναβάθμιση όλου του εξοπλισμού της εταιρίας, ούτως ώστε με την ηλέκτριση του έργου να πραγματοποιηθούν όλες οι δοκιμές που προβλέπονται από το πρότυπο IEC62446, όπως άλλωστε συμβαίνει σε κάθε έργο που παραδίδει η εταιρεία», καταλήγει η ανακοίνωση.