Τον Ιούνιο αναμένεται να διεξαχθούν οι επόμενοι διαγωνισμοί για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί εντός της εβδομάδας, να καθορίζει τις τιμές εκκίνησης για δύο δημοπρασίες. 

Όπως υποστηρίζουν καλά πληροφορημένες πηγές της αγοράς, οι εν λόγω διαγωνισμοί θα γίνουν με μειωμένο επίπεδο ανταγωνισμού ε σχέση με τις διαδικασίες που προηγήθηκαν, αφού η ΡΑΕ έχει καταλήξει στην απόφαση να περικόψει το σχετικό ποσοστό στπο 40% από 75% που ίσχυε.

Σημειώνουμε πως στους διαγωνισμούς ανά τεχνολογία (technology specific) τα αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα που είναι υποψήφια προς έγκριση, συμμετέχουν σε δύο χωριστές δημοπρασίες προκειμένμου να καθοριστεί η τιμή ανασφοράς. Όπως προβλέπει η πρόσφατη νομοθεσία του ΥΠΕΝ, το σύνολο των φωτοβολταϊκών σταθμών, θα εκτεθεί σε συνθήκες ενοποιημένου ανταγωνισμού, δηλαδή, προβλέπεται μια ενιαία κατηγορία για έργα ισχύος από 500 κιλοβ'άτ, μέχρι 20 μεγαβάτ.

Αντιθέτως, με την προηγούμενη διαδικασία που ίσχυε, υπήρχαν δύο χωριστές δημοπρασίες για τα φωτοβολταϊκά, που αφορούσαν, η μέν πρώτη, πάρκα ισχύος μέχρι 1 μεγαβά, η δε δεύτερη για σταθμούς ισχύος από 1 μεγαβάτ μέχρι 20 μεγαβάτ. Αναφορικά με τα αιολικά έργα ισχύουν οι προηγούμενοι κανόνες ανταγωνισμού, ήτοι από 3 μέχρι 50 μεγαβάτ. 

Η περικοπή του επιπέδου ανταγωνισμού στο 40% σημαίνει πως η δημοπρατούμενη ισχύς θα αναπροσαρμόιζεται έτσι ώστε να καθορίζεται κατά 1,4 φορά χαμηλότερη από τη συνολική ισχύ των υποψηφίων προς έγκριση έργων, αντί για 1,75 φορά που ίσχυε έως τώρα. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προέβη σε αυτη την κίνηση επειδή ο ορισμός του επιπεδου ανταγωνισμού στο 75% πέτυχε το στόχο για την αποκλιμάκωση των τιμών αναφοράς και επομένως, εικάζει πως έχει διασφαλιστεί η περσαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο εγχώριο σύστημα, με τη χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση για τους καταναλωτές.