Πενταπλασιάστηκε η Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Αιολική Ενέργεια στις ΗΠΑ την Τελευταία 10ετία

Πενταπλασιάστηκε η Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Αιολική Ενέργεια στις ΗΠΑ την Τελευταία 10ετία
energia.gr
Δευ, 18 Μαρτίου 2019 - 16:36

Η παραγωγή αιολικής ενέργειας εξακολουθεί να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς σε σημείο ώστε αν συνεχίσει να κινείται με την τρέχουσα ανοδική τροχιά της, (το 2018 ανήλθε σε 8,1%), αναμένεται να καλύψει το χάσμα που μεσολαβεί με την υδροηλεκτρική ενέργεια εντός του τρέχοντος έτους, ή το αργότερο, στις αρχές του 2020, όπως υποστηρίζεται στην τελευταία έκθεση της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA). 

Σύμφωνα με αυτή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αύξησαν τη συμμετοχή τους στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 4,46% και αντιπροσώπευαν το 17,64% του συνβολικού ενεργειακού μείγματος των ΗΠΑ, το 2018. Οι μη υδροηλεκτρικές ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκαν κατά 9,83%, με τη γεωθερμική ενέργεια να σημειώνει αύξηση κατά 5%, την αιολική κατά 8,1%, και την ηλιακή κατά 24,4%. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα παρέμεινε, εν τούτοις, αμετάβλητη.

Ωστόσο, τα κέρδη αυτά αντισταθμίστηκαν, εν μέρει, από τη μείωση κατά 2,9% της παραγωγής από υδροηλεκτρική ενέργεια, έναντι του 2017. Επιπλέον, η συνολική παραγωγή από το σύνολο των πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής και των ορυκτών καυσίμων - ιδίως του φυσικού αερίου - αυξήθηκε κατά 3,67%. Συνεπώς, το μερίδιο των ΑΠΕ αυξήθηκε ελάχιστα από το 17,51% που είχε διαμορφωθεί το 2017.

Τα στοιχεία αυτά αποκτύπτουν όμως, τη ραγδαία αύξηση της παραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας την τελευταία δεκαετία. Η παραγωγή ηλεκτρισμού από τον άνεμο ήταν πενταπλάσια σε σχέση με το 2008, ενώ η παραγωγή από ηλιακή ενέργεια αυξήθηκε κατά περισσότερο από 100 φορές σε σχέση με τα στοιχεία της EIA, μια δεκαετία νωρίτερα. Εν τω μεταξύ, η γεωθερμική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια και η βιομάζα έχουν αυξήσει την παραγωγή τους κατά τι περισσότερο από 1%, κατά μέσο όρο, ττην τελευταία δεκαετία.

Ο άνεμος υποπλείπεται, σήμερα, μόλις κατά 6% έναντι της υδροηλεκτρικής ενέργειας και εάν η παραγωγή αιολικής ενέργειας συνεχίσει με τον τρέχοντα ρυθμό ανάπτυξής της, θα καλύψει, πιθανότατα, το χάσμα με τη υδροηλεκτρική ενέργεια πριν από τις αρχές του 2020, για να καταστεί η κορυφαία ανανεώσιμη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ.

Από την πλευρά της, η ηλιακή ενέργεια μπορεί, μεν, να εκατονταπλασιάστηκε από το 2008, ν τούτοις, τα στοιχεία της ΕΙΑ αποκαλύπτουν ότι καλύπτει μόλις το 2,29% της ζήτησης. Αν διατηρήσει το ρυθμό ανάπτυξης που εμφάνισε το 2018, θα μπορούσε να τριπλασιάσει την παραγωγή της και να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 7% της ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ εντός της προσεχούς πενταετίας.