Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πώς διαμορφώθηκε το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, το περασμένο έτος, καθώς και τα προϊόντα και οι χώρες που καθοδήγησαν τις εμπορικές δραστηριότητες, σε γράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ