Η έκδοση “πράσινων” ομολόγων, σε παγκόσμια κλίμακα εκτιμάται ότι θα ανέλθει, φέτος, σε αξία μεταξύ 140 - 180 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με έκθεση της HSBC.
Τα «πράσινα» ομόλογα συνιστούν τίτλους σταθερού εισοδήματος που χρησιμοποιούνται για την άντληση κεφαλαίων που κατευθύνονται σε έργα με περιβαλλοντικά οφέλη.

Η αξία των εν λόγω εκδόσεων ανήλθε, πέρυσι, σε 149,2 δισ. δολάρια, δηλαδή, αυξημένες σε ποσοστό 8% σε σύγκριση με το 2017. 

Όμως, ο ρυθμός ανάπτυξής τους επιβραδύνθηκε εξαιτίας της μεταβλητότητας της αγοράς και της στροφής στις αναδυόμενες αγορές, συνθήκες οι οποίες θα εξακο9λουθήσουν να ισχύουν και το 2019, σύμφωνα με την HSBC.

«Η αύξηση της προσφοράς θα πρέπει να επαναρχίσει όταν σταθεροποιηθούν οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αυξηθούν τα πράσινα έργα, ως απάντηση στις βλάβες που προκαλούνται από την αλλαγή του κλίματος», ανέφεραν οι αναλυτές της τράπεζας.