ΡΑΕ: Δημιουργείται Συγκριτικό Εργαλείο για τις Τιμές Ηλεκτρισμού-Φυσικού Αερίου

ΡΑΕ: Δημιουργείται Συγκριτικό Εργαλείο για τις Τιμές Ηλεκτρισμού-Φυσικού Αερίου
energia.gr
Παρ, 9 Νοεμβρίου 2018 - 19:15

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ανακοίνωσε ότι προχωρά σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη εργαλείου σύγκρισης των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αεριού

Αντικείμενο του έργου θα είναι η δημιουργία ενός διαδικτυακού συστήματος παρακολούθησης και σύγκρισης τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μέσω της αξιοποίησης της Μεθοδολογίας Συγκριτικής Αξιολόγησης Τιμολογιακών Στοιχείων ενεργειακής αγοράς, που έχει εκπονηθεί από την ΡΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, στην οποία θα αναλύεται ξεχωριστά, με σαφή και κατανοητό τρόπο, το ανταγωνιστικό και το ρυθμιζόμενο σκέλος, ανά δημοσιευμένο τιμοκατάλογο Χαμηλής Τάσης. 

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί η συνεργασία της ΡΑΕ με εξωτερικό σύμβουλο για να τη συνδράμει στο εν λόγω έργο.

Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται με το έργο είναι, να διατίθεται ένας κοινός χώρος όπου ο καταναλωτής θα έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα τιμολόγια όλων των παρόχων, να υπάρχει ένα αξιόπιστο και φιλικό στον χρήστη, εργαλείο σύγκρισης τιμολογιακών στοιχείων ενεργειακής αγοράς, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους, ανεξαρτήτως του επιπέδου εξοικείωσής τους με την τεχνολογία και, επίσης, να υπάρχει άμεση ανανέωση του συστήματος, που θα περιλαμβάνει τις τελευταίες μεταβολές στα τιμολόγια των παρόχων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι πάντα ενημερωμένο. 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα διασφαλίσει την αμερόληπτη και αντικειμενική συγκριτική αξιολόγηση των δημοσιευμένων τιμολογίων ενεργειακής αγοράς και θα παρέχει στους καταναλωτές, με γνώμονα την αρχή της διαφάνειας, της προσβασιμότητας στις πληροφορίες και της ανεξαρτησίας στην ενημέρωση, να καταλήγουν στην βέλτιση επιλογή με βάση το προφίλ κατανάλωσής τους και να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σύμφωνα με κριτήρια που θα καθορίσουν οι ίδιοι. Παράλληλα, μέσω του εργαλείου ο καθίσταται ευχερής η εποπτεία από τον Ρυθμιστή, στον τομέα της λιανικής αγοράς ενέργειας .

Το Σύστημα θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Συλλογή των τιμολογιακών δεδομένων από τους παρόχους με χρήση του μορφότυπου Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.

Σύγκριση τιμών προς τον καταναλωτή κάνοντας χρήση των δημοσιευμένων τιμολογιακών δεδομένων ΧΤ.

Έλεγχο των τιμολογιακών δεδομένων προς τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. 

Το Σύστημα θα διαθέτει τρία είδη χρηστών, στους οποίους θα παρέχονται οι παρακάτω λειτουργίες:

1. Πάροχοι: Φορτώνουν στη Βάση Δεδομένων (εφεξής ΒΔ) τα δεδομένα (δημόσια και ιδιωτικά) τιμολογίων σε μια πρότυπη μορφή. Η διεπαφή του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου με τους παρόχους θα είναι web based μέσω της οποίας, οι πάροχοι θα αποκτούν ιδιωτική πρόσβαση (ταυτοποιημένοι χρήστες) και θα φορτώνουν τα τιμολογιακά δεδομένα. 

2. Πολίτης: Αναζητά και παρουσιάζει τα στοιχεία τιμολογίων των διαθέσιμων υπηρεσιών ενέργειας με βάση κριτήρια αναζήτησης με βάση το σενάριο του εκάστοτε χρήστη (π.χ. κατανάλωση, είδος προϊόντος κ.λ.π.). Η web εφαρμογή θα υπολογίζει με βάση τα τιμολογιακά δεδομένα παρόχων το κόστος των διαθέσιμων υπηρεσιών αντίστοιχα και θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι χρήστες να αξιολογήσουν τις διαφορετικές διαθέσιμες υπηρεσίες. 

3. Εσωτερικοί χρήστες της ΡΑΕ: επεξεργάζονται τα τιμολογιακά δεδομένα των παρόχων που είναι διαθέσιμα στη ΒΔ, καταχωρούν χρεώσεις ή/και άλλα στοιχεία κατά περίπτωση ενώ οι διαχειριστές θα έχουν δικαιώματα διαχείρισης τόσο της ΒΔ, όσο και του Συστήματος και των λογαριασμών χρηστών συνολικά. 

Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα χρήσης μέσω διαφοροποίησης εξατομίκευσης ανά είδος χρήστη-ρόλο και με δυνατότητα πρόσβασης του κάθε ενός από αυτούς σε συγκεκριμένες οθόνες-διαδικασίες. Για την ασφαλή ανταλλαγή των δεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζονται πρωτόκολλα ασφαλείας (π.χ. HTTPS, SSL, TLS, κ.λ.π.) 

Οι σχετικές προσφορές θα γίνονται δεκτές έως 30 Νοεμβρίου, αναφέρεται στην πρόσκληση.