Με σημαντικές τοποθετήσεις από προσωπικότητες της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, από όλο το φάσμα των εμπορευματικών μεταφορών, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα «New Global Routes: One Belt One Road Initiative & TEN-T», που συνδιοργανώθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), την ευρωπαϊκή πλατφόρμα ETP-Alice και το υπουργείο Μεταφορών

Τις εργασίες της ημερίδας εγκαινίασαν με τις ομιλίες τους ο διευθυντής Έρευνας του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, πρόεδρος της ERTICO ITS Europe και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ETP-Alice, Άγγελος Αμδίτης, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG-MOVE), Paola Chiarini, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών, Θάνος Βούρδας, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Λαμπρίδης και ο γενικός διευθυντής του Valencia Port Foundation και πρόεδρος της ομάδας εργασίας της πλατφόρμας ALICE για την πολυτροπικότητα και τους διαδρόμους μεταφορών, Vicente del Rio.

Ανοίγοντας την εκδήλωση ο κ. Αμδίτης τόνισε την μεγάλη γεωπολιτική σημασία της πρωτοβουλίας Οne Belt One Road (OBOR), παρουσιάζοντας τους κύριους άξονές της, τον συσχετισμό και τις θετικές επιπτώσεις της για την χώρα μας.

Ακολούθησε με την ομιλία της η κα. Chiarini, η οποία παρουσίασε συνοπτικά τόσο τις αξίες της ευρωπαϊκής πολιτικής ΤΕΝ-Τ, όσο και το στρατηγικό σχεδιασμό, προκειμένου να επιτευχθεί ανάπτυξη στον τομέα της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

Η ίδια επεσήμανε πόσο σημαντικό είναι να γίνει κατανοητή η επίδραση των νέων εμπορευματικών διαδρομών, αλλά και οι αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν στα ΤΕΝ-Τ δίκτυα πάντα μέσα από ένα πλαίσιο διεθνών συνεργασιών.

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Βούρδας, ο οποίος έθεσε την εφοδιαστική αλυσίδα ανάμεσα στις προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, η οποία έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών για την αναβάθμιση του δικτύου δρόμων και σιδηροδρόμων, την ίδρυση και επέκταση των εμπορευματικών κέντρων και τη χάραξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο κ. Λαμπρίδης, εκπροσωπώντας το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τόνισε τον πολύ σημαντικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει η ναυτιλία στον παγκόσμιο άξονα μεταφορών, ενώ ανακοίνωσε πως τον Μάρτιο του 2019 πρόκειται να ολοκληρωθεί η ελληνική εθνική στρατηγική, με βάση την οποία τα λιμάνια θα καταστούν μηχανές ανάπτυξης για τις χώρες της ΕΕ.

Ο κ. den Rio επεσήμανε με τη σειρά του την προοπτική βελτιστοποίησης των κόμβων, αλλά και ολόκληρου του δικτύου μεταφορών (Hub related optimization & network related optimization). Εξήρε δε το γεγονός ότι η αλλαγή του business model των επιχειρήσεων θα αποτελέσει πραγματική πρόκληση για το μέλλον του κλάδου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησαν, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και γνώσεις και να ενημερωθούν για επιμέρους ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των νέων εμπορευματικών διαδρομών.

Ακόμα, συζητήθηκαν οι βελτιώσεις που θα μπορούσαν να μεγιστοποιήσουν τα προσδοκώμενα οφέλη.

Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν την αξία των διαδρόμων (corridors) μεταφορών, ενώ παρουσιάστηκε μία γενική εικόνα των σημαντικότερων εμπορευματικών διαδρομών από την Ασία στην Ευρώπη και αντίστροφα.

Παράλληλα, τέθηκε προς συζήτηση το όραμα για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεταφορών, ενώ δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιαστούν καινοτόμες υπηρεσίες, όπως η σύζευξη αυτοματισμού, η συντήρηση βασισμένη στην κατάσταση, η διαχείριση των ψηφιακών μεταφορών καθώς και προηγμένες αυτοματοποιημένες λειτουργίες αμαξοστοιχίας για την μεταφορά εμπορευμάτων. Ακόμη, συζητήθηκε πώς οι νέες ροές επηρεάζουν τον διαχωρισμό των τρόπων μεταφοράς (modal split) στις εμπορευματικές μεταφορές της Ευρώπης και εντοπίστηκε σειρά παραγόντων που δυσχεραίνουν τη διαδικασία, αλλά και οι πυλώνες πάνω στους οποίους θα πρέπει να εστιάσει η προσπάθεια.