Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας πώλησης του ποσοστού 50% που κατέχει στην Μ και Μ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ στον ΟΜΙΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. που θα καταστεί, πλέον, ο μοναδικός μέτοχος της εν λόγω εταιρείας

Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση έγκρισης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 

Επιπρόσθετα ανακοινώνεται η ολοκλήρωση της πώλησης του ποσοστού 50% που κατείχε η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στην NUR-MOH Α.Ε. ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στην εταιρεία NUR ENERGIE LTD η οποία κατέστη μοναδική μέτοχος της εν λόγω εταιρείας.

Οι παραπάνω κινήσεις εντάσσονται στη στρατηγική εξορθολογισμού των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.