Με εντυπωσιακά θετικό πρόσημο έκλεισε, το πρώτο εξάμηνο του έτους που διανύουμε, ο εξαγωγικός κλάδος της χώρας, αφού συνεχίστηκε η αυξητική πορεία των εξαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ)

Η συνολική αξία των εισαγωγών και των αφίξεων, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2018 ανήλθε στα 26.964,4 εκατ. ευρώ, ή 32.522,5 εκατ. δολάρια, από 25.796,2 εκατ. ευρώ (27.820,1 εκατ. δολάρια) κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι, εμφανίζοντας αύξηση, σε όρους ευρώ, της τάξης του 4,5%.

Η αντίστοιχη μεταβολή, εκτός των πετρελαιοειδών, παρουσίασε μείωση κατά 324,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6% και η αντίστοιχη μεταβολή, εκτός πετρελαιοειδών και των πλοίων εμφάνισε άνοδο κατά 1.404,9 εκατ. ευρώ, ή ποσοστό ύψους 8,0%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών και αποστολών κατά το εξάμηνο Ιανουάριος-Ιούνιος 2018 ανήλθε στα 16.437,0 εκατ. ευρώ, ή 19.937,4 εκατ. δολάρια, από 14.211,3 εκατ. ευρώ (15.442,6 εκατ. δολάρια) κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 15,7%.

Η αντίστοιχη μεταβολή, πλην των πετρελαιοειδών, παρουσίασε αύξηση κατά 1.292,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,2% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.234,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,7%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το ίδιο χρονικό διάστημα του έτους που διανύουμε, ανήλθε σε 10.527,4 εκατ. ευρώ, ή 12.585,1 εκατ. δολάρια, έναντι 11.584,9 εκατ. ευρώ (12.377,5 εκατ. δολάρια) την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2017, παρουσιάζοντας μείωση, σε όρους ευρώ, της τάξης του 9,1%.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 1.617,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 16,0% και η αντίστοιχη μεταβολή, χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, παρουσίασε αύξηση κατά 170,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό ύψους 2,2%.

Με διψήφιο ποσοστό αύξησης των εξαγωγών έκλεισε ο Ιούνιος, σηματοδοτώντας ακόμη ένα μήνα ανοδικής πορείας για τον κλάδο της εγχώριας οικονομίας. Τον περασμένο μήνα η συνολική αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 3.005,3 εκατ. ευρώ (3.520,4 εκατ. δολάρια) έναντι 2.408,0 εκατ. ευρώ (2.712,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 24,8%.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 277,5 εκατ. ευρώ δηλαδή 15,5% και αυτή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία ήταν επίσης θετική κατά 209,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,8%.

Στο μεταξύ, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά τον μήνα Ιούνιο 2018 ανήλθε στο ποσό των 4.975,7 εκατ. ευρώ (5.793,1 εκατ. δολάρια) έναντι 3.913,5 εκατ. ευρώ (4.381,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017 παρουσιάζοντας επίσης αύξηση, σε ευρώ, 27,1%.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιούνιο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 348,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,2%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούνιο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 361,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,0%.