Σειρά Ερωτημάτων Διατυπώνει το ΤΕΕ Κεντρ. Μακεδονίας για την Επέκταση του Μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Σειρά Ερωτημάτων Διατυπώνει το ΤΕΕ Κεντρ. Μακεδονίας για την Επέκταση του Μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη
energia.gr
Πεμ, 17 Μαΐου 2018 - 15:48

Σειρά ερωτημάτων για την εξαγγελθείσα επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Δυσμάς, τα οποία αφορούν -μεταξύ άλλων- την πηγή χρηματοδότησης του έργου, τη χάραξη, τις πρόδρομες εργασίες, τη συμμετοχή του ΟΣΕΘ και το ενδεχόμενο καθυστερήσεων λόγω ανακάλυψης αρχαιολογικών ευρημάτων, θέτει στον πρόεδρο της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννη Μυλόπουλο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ). Τα ερωτήματα, ομαδοποιημένα σε δέκα θεματικές, ετέθησαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία της Αττικό Μετρό ΑΕ και είναι τα εξής:

*Πώς συμμετέχει ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της συγκεκριμένης μελέτης; Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Ν.4482/2017 που αφορά στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, "ο Ο.Σ.Ε.Θ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. εκπονεί το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, συντονίζει και ελέγχει την παροχή του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα λεωφορεία, τα μέσα υπόγειας και επίγειας σταθερής τροχιάς και τα μέσα θαλάσσιας μεταφοράς στην περιοχή ευθύνης της".

*Υπάρχει πρόβλεψη εκπόνησης συνολικής συγκοινωνιακής μελέτης σχεδιασμού ανάπτυξης του Μετρό, από την οποία θα τεκμηριωθούν οι διάφορες επιλογές χάραξης και θα δοθούν προτεραιότητες στην εκτέλεση έργων; Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της «Αττικό Μετρό» στο περιθώριο αναπτυξιακού συνεδρίου που οργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ το 2016 είχε προαναγγείλει συνολική συγκοινωνιακή μελέτη για τη Θεσσαλονίκη, βήμα απαραίτητο για ορθολογικό σχεδιασμό.

*Ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης από την οποία θα προέλθουν τα 30 εκατ. ευρώ; Τι προβλέπεται για την εξασφάλιση του 1 δισ. ευρώ (που θα απαιτηθεί) στο εγγύς μέλλον;

*Ποιες οι ενέργειες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για αντιμετώπιση δεδομένων αναγκών του έργου, όπως είναι οι σταθμοί μετεπιβίβασης, καθώς και το πρόγραμμα ανάπτυξης χώρων στάθμευσης (3.700 θέσεων) που προβλέπονται επίσημα από την εταιρεία;

*Πέραν του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και της γεωγραφικής κάλυψης, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της νέας χάραξης σε σχέση με την προηγούμενη και ποια οικονομοτεχνικά κριτήρια ελήφθησαν υπόψη; Τι άλλο έχει ληφθεί υπ' όψιν;

*Για ποιο λόγο δεν γίνεται στη νέα κυκλική σχεδίαση σύνδεση εξ αρχής με την περιοχή των νοσοκομείων "Παπαγεωργίου" και "424" και με τον σταθμό των ΚΤΕΛ, αλλά δημιουργούνται "αναμονές" για επόμενες αργότερα επεκτάσεις; Στην τελευταία πρόταση (2010) του ενιαίου στρατηγικού σχεδίου υποδομών των μεταφορών της Θεσσαλονίκης (master plan 2020) προτεινόταν ξεκάθαρα η σύνδεση του Σταθμού Δημοκρατίας με το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα;

*Οι πρόδρομες εργασίες (μεταφορά δικτύων Ο.Κ.Ω., αρχαιολογικές ανασκαφές) μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς ουσιαστικές και ώριμες μελέτες; Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι μελέτες, με τι προϋπολογισμό και πηγή χρηματοδότησης;

*Για ποιους λόγους αποφασίστηκε να ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες δίχως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για το σύνολο του έργου; Γιατί δεν ακολουθείται η ίδια πολιτική με την κατασκευή της γραμμής 4 στην Αθήνα;

*Ποια είναι η πρόβλεψη και τι θα γίνει στην περίπτωση καθυστέρησης των αρχαιολογικών εργασιών λόγω ευρημάτων πέραν των δύο ετών που προβλέπονται σήμερα; Ποιες είναι οι δεσμεύσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ως προς τα ευρήματα και κυρίως ως προς τους σχετικούς χρόνους;

*Έχει μελετηθεί εναλλακτική λύση μεταφορικού μέσου σε σχέση με το εκτιμώμενο κόστος; Υπάρχει σχετική μελέτη σκοπιμότητας; Υπάρχει αξιολόγηση σκοπιμότητας περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνικής εφικτότητας των προτεινόμενων έργων; Υπάρχει ανάλυση κόστους- οφέλους της νέας γραμμής;