Ακολουθώντας νέες πρακτικές και σύγχρονη μεθοδολογία, η Helesco, ελληνική εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες με μετρήσιμα αποτελέσματα. Η επιχείρηση προχωρά σε ενεργειακές επιθεωρήσεις, καθώς και στον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας.

Ακολουθώντας νέες πρακτικές και σύγχρονη μεθοδολογία, η Helesco, ελληνική εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες με μετρήσιμα αποτελέσματα. Η επιχείρηση προχωρά σε ενεργειακές επιθεωρήσεις, καθώς και στον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας.

Όσον αφορά τα κτίρια, η Helesco προσφέρει:

· Μόνωση (θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, οροφής, θερμογεφυρών, αεροστεγάνωση με σφράγισμα αρμών και πλαισίων κλπ.).

· Αντικατάσταση υφιστάμενων ανοιγμάτων (πλαίσια, υαλοπίνακες) με νέα βελτιωμένων θερμικών και οπτικών ιδιοτήτων.

· Εφαρμογή διατάξεων εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης (τέντες, παντζούρια, κατακόρυφα ή οριζόντια κινητά ή σταθερά σκίαστρα, έγχρωμα και αντανακλαστικά φιλμ, κουρτίνες, περσίδες κλπ).

 

Στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι λύσεις που προσφέρονται είναι οι εξής:

· Αντικατάσταση ή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης (καυστήρες, λέβητες), υποκατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο όπου είναι εφικτό, αναβάθμιση δικτύων διανομής, χρήση ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού κ.α.

· Εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας στο κύκλωμα του νερού ψύξης του συμπυκνωτή, εγκατάσταση κεντρικού αυτόματου συστήματος βελτιστοποίησης της συνολικής λειτουργίας του συγκροτήματος, εγκατάσταση κύκλου economizer σε κεντρικές κλιματιστικές μονάδες με ικανότητα διανομής 100% νωπού αέρα.

· Σχεδιασμός βέλτιστης λύσης τεχνητού φωτισμού, αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων όπου απαιτείται, διατάξεις ρύθμισης φωτεινότητας και ελέγχου.

 

Τέλος, στην ενεργειακή διαχείριση, προβλέπονται:

· Πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης κελύφους και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

· Εγκατάσταση σύγχρονου κεντρικού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) με ολοκληρωμένες δυνατότητες άμεσου ψηφιακού ελέγχου μέσω περιφερειακών ηλεκτρονικών μονάδων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

· Επιλογή ηλεκτρικών συσκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την ενεργειακή σήμανση.

· Ενημέρωση των χρηστών του κτιρίου σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων και των ηλεκτρικών συσκευών.