Η CINAR A.E. διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στους τομείς της ενέργειας και των αποβλήτων. Η εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς αυτούς έχει αναγνωριστεί από ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις.

Η CINAR A.E. διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στους τομείς της ενέργειας και των αποβλήτων. Η εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς αυτούς έχει αναγνωριστεί από ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις.

Η CINAR A.E. δραστηριοποιείται την τελευταία δεκαετία με επιτυχία και πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης, έχοντας αναλάβει έργα στην Αμερική, καθώς και στην Ασία.

Η επιτυχημένη αυτή πορεία της CINAR A.E. είναι αποτέλεσμα της συνεχούς επένδυσης για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, την διατήρηση του υψηλού επιπέδου της τεχνογνωσίας και την συνεχή τεχνική ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η στενή συνεργασία με τους πελάτες, σε συνδυασμό με την εμπειρία των στελεχών της CINAR A.E. εξασφαλίζει λύσεις που είναι οικονομικά βιώσιμες, τεχνικά άρτιες και σέβονται το περιβάλλον. Η CINAR A.E. εκπροσωπείται στο Λονδίνο (Μ. Βρετανία) και στην Αθήνα (Ελλάδα).