Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.προσφέρει υπηρεσίες για διαχείριση έργων, μελέτες και κατασκευή στους τομείς Πετρελαίου & Αερίου, Πετροχημικών, Ενέργειας καθώς και σε άλλους τομείς βιομηχανίας και υπηρεσιών.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.προσφέρει υπηρεσίες για διαχείριση έργων, μελέτες και κατασκευή στους τομείς Πετρελαίου & Αερίου, Πετροχημικών, Ενέργειας καθώς και σε άλλους τομείς βιομηχανίας και υπηρεσιών.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες είναι από τους σημαντικούς τομείς της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης της ΑΣΠΡΟΦΟΣ.

 

Ιστορικό

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ ιδρύθηκε τον Απρίλιο 1983 από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΕΛΔΑ) και την FOSTER WHEELER ITALIANA (FWI), με σκοπό να προσφέρει μελετητικές υπηρεσίες για την αναβάθμιση και επέκταση του κρατικούΔιυλιστηρίου Ασπροπύργου.

 

Το 1998, με την ολοκλήρωση του έργου εκσυγχρονισμού των ΕΛΔΑ, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ μετετράπη σε 100% θυγατρική εταιρία των ΕΛΔΑ. Ως ανεξάρτητη εταιρία, λειτουργούσα με διεθνή πρότυπα και πρακτικές, η ΑΣΠΡΟΦΟΣ επέκτεινε τη δραστηριοποίησή της σε πρόσθετους τομείς και απέκτησε διεθνή φήμη.