Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Εκδήλωση με Θέμα «Η Βιομάζα στο Ενεργειακό Σύστημα της Χώρας - Εμπειρία και Προοπτικές»

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Εκδήλωση με Θέμα «Η Βιομάζα στο Ενεργειακό Σύστημα της Χώρας - Εμπειρία και Προοπτικές»
energia.gr
Τρι, 17 Απριλίου 2018 - 09:47
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση», διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η Βιομάζα στο Ενεργειακό Σύστημα της Χώρας: Εμπειρία και Προοπτικές» την Τετάρτη 25 Απριλίου, 17:00-19:00 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση», διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η Βιομάζα στο Ενεργειακό Σύστημα της Χώρας: Εμπειρία και Προοπτικές» την Τετάρτη 25 Απριλίου, 17:00-19:00 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Σωτήρης Ψημμένος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ιδρυτικό Μέλος της εταιρίας Alteren ΑΕ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Τα θέματα της ομιλίας θα είναι τα εξής:

  • Ευρωπαϊκός ενεργειακός σχεδιασμός και βιομάζα
  • Υποχρεώσεις της χώρας έναντι του στόχου 20-20-20 και βιομάζα
  • Βασικό νομοθετικό πλαίσιο
  • Παραδείγματα εφαρμογών βιομάζας στην Ελλάδα

 

Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης κατόπιν αιτήματος.

Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης απαιτείται ηλεκτρονική εγγραφή.