ΡΑΕ: Παράταση της Συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης Επί της Εισήγησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου

ΡΑΕ: Παράταση της Συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης Επί της Εισήγησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου
energia.gr
Δευ, 16 Απριλίου 2018 - 18:50
Η ΡΑΕ ανακοινώνει ότι παρατείνει τη λήξη της από 4.4.2018 Συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου έως την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018
Η ΡΑΕ ανακοινώνει ότι παρατείνει τη λήξη της από 4.4.2018 Συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου   έως την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018.