Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2018 ανακοίνωσε σήμερα η Frigoglass γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι δεν προτίθεται να προβεί στη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2017. Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε το οικονομικό ημερολόγιο ως εξής:

Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2018 ανακοίνωσε σήμερα η Frigoglass γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι δεν προτίθεται να προβεί στη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2017.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε το οικονομικό ημερολόγιο ως εξής:

  • Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων του έτους 2017
  • Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018: Τηλεδιάσκεψη με αναλυτές για τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα του έτους 2017
  • Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018: Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων του έτους 2017
  • Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Εταιρεία δεν προτίθεται να προβεί στη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2017.