Πρόγραμμα ανάπτυξης 11 μικροδορυφόρων, «για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», θέτει σε …τροχιά υλοποίησης ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ), Νίκος Παππάς.

Πρόγραμμα ανάπτυξης 11 μικροδορυφόρων, «για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», θέτει σε …τροχιά υλοποίησης ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ), Νίκος Παππάς.

Οι 11 μικροδορυφόροι, συνολικού προϋπολογισμού 23,9 εκατ. ευρώ, είναι το πρώτο έργο που εγκρίνεται από το ΨΗΠΤΕ, λίγο μετά τη δημιουργία του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ).

Η χρηματοδότηση της απαραίτητης υποδομής και της συστοιχίας των μικροδορυφόρων, θα προέλθει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για έργο, που σύμφωνα με το ΨΗΠΤΕ, «εντάσσεται σε μια ενιαία στρατηγική για την ανάπτυξη εθνικής εμβέλειας υποδομών και για τη διαμόρφωση και παροχή υπηρεσιών, που θα υποστηρίζουν την ευρύτερη διαστημική στρατηγική της χώρας».

Στους στόχους του υπουργείου περιλαμβάνονται ακόμα, «η ενθάρρυνση της βιομηχανίας σχεδίασης και ανάπτυξης -σε πρώτη φάση- μικρονανοδορυφόρων, η παροχή κρίσιμων υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση και η διάχυσή τους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η κινητοποίηση σημαντικών επενδύσεων στον εν λόγω τομέα».

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο ΨΗΠΤΕ, η πρωτοβουλία του αυτή, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021, περιλαμβάνει:

  • Την κατασκευή, εκτόξευση και λειτουργία συστοιχίας 11 μικροδορυφόρων για την παρατήρηση της Γης και την παραγωγή ποιοτικών και υψηλής ανάλυσης «ανοικτών» διαστημικών δεδομένων.
  • Τη δημιουργία εθνικών υποδομών συναρμολόγησης, δοκιμής, ελέγχου και διαχείρισης μικροδορυφόρων, καθώς και επιτήρησης του δορυφορικού φάσματος.
  • Την ανάπτυξη υπηρεσιών, που θα βασίζονται στα δεδομένα τα οποία θα παράγουν οι μικροδορυφόροι, για χρήση τους από το δημόσιο τομέα.

Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται υπηρεσίες για τη γεωργία και τη δασοκομία, την παρακολούθηση μεταναστευτικών ροών, τη διαχείριση κινδύνων, τη ναυτιλία, την ασφάλεια, τη διαχείριση φυσικών πόρων και το περιβάλλον.

Σύμφωνα με το υπουργείο ΨΗΠΤΕ, μέρος των υπηρεσιών και των δεδομένων, που θα παραχθούν, θα διατεθούν σε ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα με τη μορφή ανοικτών δεδομένων (open data), για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε αναπτυξιακούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

«Η αξιοποίηση της διαστημικής τεχνολογίας και των -σχετικών με αυτή- εφαρμογών, συνιστά μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, καθώς δίνει νέες δυνατότητες σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η πολιτική προστασία, η μεταποίηση, η γεωργία, οι μεταφορές, η ναυτιλία, η έρευνα κ.ά. Με το συγκεκριμένο έργο δίνονται νέες προοπτικές στην αναπτυξιακή και επιχειρησιακή αξιοποίηση του διαστήματος», δήλωσε ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Βασίλης Μαγκλάρας.

 

(«ΤΑ ΝΕΑ»)