ΛΑΓΗΕ: Ως και τις 31 Μαρτίου η Ηλεκτρονική Δήλωση για την Ιδιότητα του Κατ΄Επάγγελμα Αγρότη

ΛΑΓΗΕ: Ως και τις 31 Μαρτίου η Ηλεκτρονική Δήλωση για την Ιδιότητα του Κατ΄Επάγγελμα Αγρότη
energia.gr
Τετ, 14 Μαρτίου 2018 - 08:15
Υπενθυμίζεται από τον ΛΑΓΗΕ ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Ν. 4254/2014, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2017 , υποβάλλονται έως και την 31η Μαρτίου 2018

Υπενθυμίζεται από τον ΛΑΓΗΕ ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Ν. 4254/2014, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2017 , υποβάλλονται έως και την 31η Μαρτίου 2018.