ΡΑΕ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την Αναθεώρηση της Υφιστάμενης Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς

ΡΑΕ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την Αναθεώρηση της Υφιστάμενης Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς
energia.gr
Τρι, 13 Μαρτίου 2018 - 19:05
Η ΡΑΕ δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την αναθεώρηση της υφιστάμενης Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης
Η ΡΑΕ δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την αναθεώρηση της υφιστάμενης Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης.

Ειδικότερα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε συνέχεια της από 15ης Φεβρουαρίου 2018 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη διαμόρφωση του ύψους των διοικητικά οριζόμενων ανώτατων ορίων αμοιβής των υπηρεσιών Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 1. Ημερομηνία αποστολής: 26.02.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-232880
  Αποστολέας: VOLTON AE
  Επιστολή: VOLTON (μέγεθος: 875,418 kb)

 2. Ημερομηνία αποστολής: 26.02.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-232886
  Αποστολέας: ΕΣΑΗ
  Επιστολή: ESAH (μέγεθος: 519,645 kb)

 3. Ημερομηνία αποστολής: 26.02.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-232885
  Αποστολέας: ΕΣΕΠΗΕ
  Επιστολή: ESEPHE (μέγεθος: 294,005 kb)