Αυστηρότερα Κριτήρια για τη Συμμετοχή στις Δημοπρασίες ΝΟΜΕ Φέρνει η Τροπολογία του ΥΠΕΝ

Αυστηρότερα Κριτήρια για τη Συμμετοχή στις Δημοπρασίες ΝΟΜΕ Φέρνει η Τροπολογία του ΥΠΕΝ
energia.gr
Παρ, 12 Ιανουαρίου 2018 - 14:50
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία αυστηροποιούνται τα κριτήρια συμμετοχής στις δημοπρασίες προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρισμού (ΝΟΜΕ). Όπως επισημαίνουν κύκλοι του ΥΠΕΝ, η εν λόγω τροπολογία επιδιώκει να εμποδίσει τη συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες εταιρειών οι οποίες δε δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία αυστηροποιούνται τα κριτήρια συμμετοχής στις δημοπρασίες προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρισμού (ΝΟΜΕ).

Όπως επισημαίνουν κύκλοι του ΥΠΕΝ, η εν λόγω τροπολογία επιδιώκει να εμποδίσει τη συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες εταιρειών οι οποίες δε δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να περιοριστούν οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας που κάνουν εταιρίες με ποσότητες τις οποίες αποκτούν από τις δημοπρασίες.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ καθιερώθηκαν προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην λιανική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, μέσα από την αύξηση των μεριδίων των ανταγωνιστών του μέχρι σήμερα κυριάρχου «παίχτη». Στο πλαίσιο αυτό, η τροπολογία που κατατέθηκε επιδιώκει να θέσει στη διάθεση των αρμοδίων φορέων ένα θεσμικό εργαλείο, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της επίτευξης του στόχου αυτού.

Έτσι, σύμφωνα με τις αλλαγές που εισάγονται, οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν για πρώτη φορά μέρος σε δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέτουν ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό πλάνο για τη δραστηριοποίησή τους στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Όσοι έχουν ήδη λάβει μέρος σε δημοπρασίες, έχουν επίσης τη δυνατότητα -αλλά όχι την υποχρέωση- να κάνουν το ίδιο, καθώς για αυτούς είναι διαθέσιμα έτσι κι αλλιώς τα δεδομένα της δραστηριοποίησής τους στη λιανική αγορά.

Αξιοποιώντας αυτά τα δύο στοιχεία -επιχειρηματικό πλάνο για τους νεοεισερχόμενους και δεδομένα δραστηριοποίησης στη λιανική αγορά για τους ήδη συμμετέχοντες- οι αρμόδιοι φορείς, ΛΑΓΗΕ και ΡΑΕ, θα αξιολογούν πριν από κάθε δημοπρασία κατά πόσο ο κάθε ενδιαφερόμενος όντως επιδιώκει την ανάπτυξη του μεριδίου του στην αγορά, ώστε να επιτρέπεται η συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία.

Με άλλη διάταξη αλλάζει η διαδικασία αναθεώρησης των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που πληρώνουν οι καταναλωτές και καλύπτουν το κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών, το Κοινωνικό Τιμολόγιο, κ.ά. Προβλέπεται, συγκεκριμένα, εισήγηση του Διαχειριστή προς τη ΡΑΕ τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, με εκτίμηση για την πορεία του λογαριασμού την επόμενη διετία, ενώ θα ακολουθεί εισήγηση της ΡΑΕ προς το υπουργείο που θα λαμβάνει την τελική απόφαση με στόχο ο λογαριασμός να είναι ισοσκελισμένος και να υπάρχει απόθεμα ασφαλείας. Πρακτικά, όπως ανέφεραν πηγές της ΡΑΕ στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι τρέχουσες χρεώσεις έχουν ενσωματώσει το όφελος τόσο από την εισφορά του κρατικού προϋπολογισμού στην κάλυψη του ελλείμματος παρελθόντων ετών, όσο και από τις διασυνδέσεις νησιών που πρόκειται να τεθούν άμεσα σε λειτουργία. Οι επόμενες μειώσεις που θα προκύψουν από τον επόμενο κύκλο διασυνδέσεων αναμένονται σε ορίζοντα τετραετίας.


Δείτε το κείμενο της τροπολογίας εδώ.