Οι Προκαταβολές του Δημοσίου και τα Ερωτήματα για ΔΕΗ

Οι Προκαταβολές του Δημοσίου και τα Ερωτήματα για ΔΕΗ
γράφει ο Χαμαιλέων της Αγοράς / euro2day
Πεμ, 11 Ιανουαρίου 2018 - 17:12
Σε μία από τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται ότι με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, το Δημόσιο μπορεί να χορηγεί προκαταβολές σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ως έναντι των καταναλώσεων ηλεκτρικού ρεύματος από φορείς της γενικής κυβέρνησης

Σε μία από τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται ότι με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, το Δημόσιο μπορεί να χορηγεί προκαταβολές σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ως έναντι των καταναλώσεων ηλεκτρικού ρεύματος από φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Προφανώς, πρόκειται για ταμειακή διευκόλυνση που αφορά στη ΔEΗ και έρχεται για να καλύψει -αναδρομικά και στο μέλλον- τη χορήγηση προκαταβολών από το Γενικό Λογιστήριο.

Όπως αποκάλυψε η στήλη, τον Μάρτιο του 2017 η ΔΕΗ έλαβε από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους 130 εκατ. ευρώ. Τα 50 εκατ. είχαν δοθεί έναντι οφειλών φορέων της γενικής κυβέρνησης, ενώ άλλα 80 εκατ. ευρώ δόθηκαν ως προκαταβολή μελλοντικών καταναλώσεων.

Πρόκειται για στοιχεία που προέρχονται από τις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις της ΔEΗ.

Το ερώτημα είναι γιατί το Γενικό Λογιστήριο εξοφλεί ή δίνει προκαταβολές για καταναλώσεις φορέων της γενικής κυβέρνησης και δεν χρηματοδοτεί απευθείας τους φορείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας και δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τη ΔEΗ;