Την επαναλειτουργία του τμήματος παραγωγής συρματοσχοίνων στο εργοστάσιο της στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου και σε επικουρική βάση προς την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο της Ν. Λεβεντέρης Α.Ε. με τη υπ΄αριθμ. 583/6.12.2017 πράξη του

Την επαναλειτουργία του τμήματος παραγωγής συρματοσχοίνων στο εργοστάσιο της στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου και σε επικουρική βάση προς την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο της «Ν. Λεβεντέρης» Α.Ε. με τη  υπ΄αριθμ. 583/6.12.2017 πράξη του.