Η Κομισιόν Προειδοποιεί την Ελλάδα για την Ορθή Εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Η Κομισιόν Προειδοποιεί την Ελλάδα για την Ορθή Εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων
energia.gr
Πεμ, 7 Δεκεμβρίου 2017 - 14:40
Προειδοποιητική επιστολή με την οποία καλεί την Ελλάδα να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων απέστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προειδοποιητική επιστολή με την οποία καλεί την Ελλάδα να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων απέστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη-μέλη:

  • να καθορίσουν και να εφαρμόσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα και τα υφιστάμενα κτίρια,
  • να εξασφαλίσουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και
  • να επιβάλουν την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Επιπλέον, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίζουν ότι όλα τα νέα κτίρια θα είναι «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» από το 2021 και μετά. Η αντίστοιχη προθεσμία για τα δημόσια κτίρια είναι το 2019.