Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Πραγματοποίηση Ελέγχων σε Επενδύσεις Φωτοβολταϊκών Έως 150 kW

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Πραγματοποίηση Ελέγχων σε Επενδύσεις Φωτοβολταϊκών Έως 150 kW
energia.gr
Πεμ, 7 Δεκεμβρίου 2017 - 13:03
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με τη σύνθεση της Ομάδας Εργασίας για την πραγματοποίηση διοικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kW.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με τη σύνθεση της Ομάδας Εργασίας για την πραγματοποίηση διοικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kW.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών, οικονομολόγoυς και ελεγκτές λοιπών ειδικοτήτων.

Δείτε την απόφαση, εδώ.