Τα Αποτελέσματα της Διαβούλευσης για τη Θέσπιση Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες

Τα Αποτελέσματα της Διαβούλευσης για τη Θέσπιση Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες
energia.gr
Παρ, 10 Νοεμβρίου 2017 - 18:41
Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 17 Οκτωβρίου 2017 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για τη θέσπιση Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες, δημοσίευσε τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 17 Οκτωβρίου 2017 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για τη θέσπιση Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες, δημοσίευσε τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Συμμετέχοντες

 1. Ημερομηνία αποστολής:  03.11.2017
  Αριθμός πρωτοκόλλου: I-228234
  Αποστολέας: ΔΕΠΑ
  Επιστολή: DEPA  (μέγεθος: 8.325,14 kb)

 2. Ημερομηνία αποστολής:  03.11.2017
  Αριθμός πρωτοκόλλου: I-228235
  Αποστολέας: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS
  Επιστολή: PROMITHEAS  (μέγεθος: 229,95 kb)

 3. Ημερομηνία αποστολής:  03.11.2017
  Αριθμός πρωτοκόλλου: I-228240
  Αποστολέας: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
  Επιστολή: MYTIL  (μέγεθος: 933,319 kb)

 4. Ημερομηνία αποστολής:  03.11.2017
  Αριθμός πρωτοκόλλου: I-228241
  Αποστολέας: ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Επιστολή: EDATHES  (μέγεθος: 891,164 kb)

 5. Ημερομηνία αποστολής:  03.11.2017
  Αριθμός πρωτοκόλλου: I-228242
  Αποστολέας: ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Επιστολή: EDAT  (μέγεθος: 361,195 kb)

 6. Ημερομηνία αποστολής:  03.11.2017
  Αριθμός πρωτοκόλλου: I-228243
  Αποστολέας: ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ
  Επιστολή: ELLAGROLIP  (μέγεθος: 538,864 kb)

 7. Ημερομηνία αποστολής:  03.11.2017
  Αριθμός πρωτοκόλλου: I-228247
  Αποστολέας: ELPEDISON
  Επιστολή: ELPEDISON  (μέγεθος: 483,864 kb)

 8. Ημερομηνία αποστολής:  06.11.2017
  Αριθμός πρωτοκόλλου: I-228255
  Αποστολέας: ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Επιστολή: EPAT  (μέγεθος: 552,324 kb)

 9. Ημερομηνία αποστολής:  06.11.2017
  Αριθμός πρωτοκόλλου: I-228258
  Αποστολέας: ΕΠΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  Επιστολή: EPATHES  (μέγεθος: 551,472 kb)

 10. Ημερομηνία αποστολής:  06.11.2017
  Αριθμός πρωτοκόλλου: I-228259
  Αποστολέας: ΗΡΩΝ
  Επιστολή: HRON  (μέγεθος: 386,035 kb)

 11. Ημερομηνία αποστολής:  06.11.2017
  Αριθμός πρωτοκόλλου: I-228260
  Αποστολέας: ΔΕΔΑ
  Επιστολή: DEDA  (μέγεθος: 412,242 kb)