Η κυπριακή Βουλή ενέκρινε σήμερα ομόφωνα τους Κανονισμούς με τους οποίους τροποποιείται το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΑΗΚ
Η κυπριακή Βουλή ενέκρινε σήμερα ομόφωνα τους Κανονισμούς με τους οποίους τροποποιείται το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΑΗΚ (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου).
 
Σκοπός της τροποποίησης του σχεδίου υπηρεσίας είναι οι πρόνοιές του να συνάδουν με τη σχετική ρυθμιστική απόφαση της ΡΑΕΚ, με την οποία ρυθμίζεται ο λειτουργικός διαχωρισμός της ΑΗΚ.