Με επιτόκιο 6 %, το οποίο επιβάλλεται για πρώτη φορά, θα επιβαρύνονται στο εξής οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τη ΔΕΗ, σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης. Η ίδια απόφαση προβλέπει, επίσης, ότι το επιτόκιο για οφειλές που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν ρύθμιση δεν αυξάνεται, αλλά παραμένει στο 5,25 %

Με επιτόκιο 6 %, το οποίο επιβάλλεται για πρώτη φορά, θα επιβαρύνονται στο εξής οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τη ΔΕΗ, σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης.

Η ίδια απόφαση προβλέπει, επίσης, ότι το επιτόκιο για οφειλές που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν ρύθμιση δεν αυξάνεται, αλλά παραμένει στο 5,25 %, δηλαδή στο επίπεδο του δικαιοπρακτικού επιτοκίου.

Τέλος, οι καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ που δεν προσέρχονται για ρύθμιση θα επιβαρύνονται με επιτόκιο 7,25%.