ΔΕΗ: Δεν Υφίσταται Έλλειμμα Ευελιξίας στο Ηλεκτρικό Σύστημα - Προτεραιότητα η Εφαρμογή του Target Model

ΔΕΗ: Δεν Υφίσταται Έλλειμμα Ευελιξίας στο Ηλεκτρικό Σύστημα - Προτεραιότητα η Εφαρμογή του Target Model
του Γιώργου Κωστούλα
Τρι, 24 Οκτωβρίου 2017 - 01:27
Τη θέση ότι δεν υφίσταται έλλειμμα ευελιξίας στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη αποζημίωσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, διατύπωσε η ΔΕΗ στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος (ΜΜΑΕΙ)
Τη θέση ότι δεν υφίσταται έλλειμμα ευελιξίας στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη αποζημίωσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, διατύπωσε η ΔΕΗ στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος (ΜΜΑΕΙ).

Η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες και στις προτάσεις που κατέθεσαν οι φορείς της αγοράς (παραγωγοί, προμηθευτές και έμποροι) διαπιστώνεται η πλήρης ασυμφωνία τόσο προς την ανάγκη λειτουργίας αυτού του μηχανισμού όσο και σε επιμέρους χαρακτηριστικά του.

Η ΔΕΗ τονίζει ότι το σύστημα αντιμετωπίζει περισσότερο τον κίνδυνο ελλείμματος επαρκούς ισχύος, παρά ευέλικτης ισχύος, προσθέτοντας ότι πρέπει το συντομότερο δυνατό να δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός ο οποίος θα αμείβει τη διαθέσιμη ισχύ δίκαια χωρίς διακρίσεις σε τεχνολογίες και καύσιμα, θα είναι «αγοραστικός», δηλαδή η αμοιβή των μονάδων θα προκύπτει από την προσφορά και τη ζήτηση, θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτόν και προμηθευτές από την πλευρά της διαχείρισης ζήτησης και θα λαμβάνεται, τέλος, υπόψη και το δυναμικό των διασυνοριακών διασυνδέσεων.

Η ΔΕΗ εκφράζει την αντίθεση της με την πρόταση περιορισμού της επιλεξιμότητας των υδροηλεκτρικών μονάδων με βάση το μέσο ετήσιο capacity factor (συντελεστής εκμετάλλευσης ισχύος), καθώς υποστηρίζει ότι δεν αποτυπώνει την πραγματική ευελιξία που μπορούν να προσφέρουν στο σύστημα. 

Επιπλέον, σημειώνει ότι είναι απαραίτητη ανάγκη η ένταξη των αντλησιοταμιευτικών υδροηλεκτρικών σταθμών στις επιλέξιμες μονάδες για τον ΜΜΑΕΙ.

Τέλος, η ΔΕΗ ζητά να υπάρξει δεσμευτική αναφορά για τη λήξη του Μεταβατικού Μηχανισμού μόλις τεθεί σε εφαρμογή το target model, καθώς τότε οι ανάγκες για ευελιξία θα καλύπτονται από την αγορά εξισορρόπησης.