Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 16/10 και 22/10 στα €57.27/MWh, αυξημένη κατά 23.61% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου και κατά 3.04% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €80.86/MWh και στα €39.20/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 16/10 και 22/10 στα €57.27/MWh, αυξημένη κατά 23.61% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου και κατά 3.04% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €80.86/MWh και στα €39.20/MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (20/10) φτάνοντας τα €61.35/MWh


Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 129,033 MWh την περασμένη Τετάρτη (18/10), καταλήγοντας την Κυριακή (22/10) σε χαμηλό εβδομάδας στις 113,240 MWh, με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 872,468 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,193 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,732 MW και 6,387 MW αντίστοιχα.


Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (44%), φυσικό αέριο (33%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (16%) και καθαρές εισαγωγές (3%), ενώ ένα μικρό 4% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 388,075 MWh και 298,021 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 145,277 MWh.


Πιο συγκεκριμένα, ο σταθμός της Μελίτης στη Φλώρινα (44,978 MWh), η μονάδα 4 του σταθμού της Μεγαλόπολης (41,365 MWh), αλλά και η αντίστοιχη του σταθμού της Καρδιάς στη Κοζάνη (40,824 MWh) και οι μονάδες 3 (39,038 MWh) και 4 (38,069 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου (επίσης στη Κοζάνη), όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (64,099 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (53,845 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (47,165 MWh) και Θεσσαλονίκης της Elpedison (44,605 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.


Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό