Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 9/10 και 15/10 στα €55.58/MWh, αυξημένη κατά 19.97% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου και κατά 3.66% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €110.00/MWh και στα €24.00/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 9/10 και 15/10 στα €55.58/ MWh, αυξημένη κατά 19.97% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου και κατά 3.66% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €110.00/ MWh και στα €24.00/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (11/10) φτάνοντας τα €64.89/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 129,677 MWh την περασμένη Παρασκευή (13/10), καταλήγοντας την Κυριακή (15/10) σε χαμηλό εβδομάδας στις 113,622 MWh, με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 871,356 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,187 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,620 MW και 6,376 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (44%), φυσικό αέριο (31%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (16%) και καθαρές εισαγωγές (5%), ενώ ένα μικρό 4% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 385,569 MWh και 274,977 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 145,235 MWh.