Το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την έξοδο των Ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές έκανε την περασμένη Τρίτη (10/10) η Εθνική Τράπεζα με την διάθεση τριετούς ομολόγου. Οι προσφορές που υπεβλήθησαν υπερέβησαν τα 2 δις ευρώ και η τράπεζα αντλεί τελικώς 750 εκατ. ευρώ αντί των 500 εκατ, που εσχεδιάζοντο αρχικώς.

Το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την έξοδο των Ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές έκανε την περασμένη Τρίτη (10/10) η Εθνική Τράπεζα με την διάθεση τριετούς ομολόγου. Οι προσφορές που υπεβλήθησαν υπερέβησαν τα 2 δις ευρώ και η τράπεζα αντλεί τελικώς 750 εκατ. ευρώ αντί των 500 εκατ, που εσχεδιάζοντο αρχικώς. Το κουπόνι του δανείου διαμορφώνεται στο 2,75% ενώ το ομόλογο είναι καλυμμένο με ενήμερα στεγαστικά δάνεια τα οποία χορηγήθησαν πριν από το ξέσπασμα της κρίσεως.

Το ύψος των συγκεκριμένων δανείων υπερβαίνει το 25% την αξία του ομολογιακού. Ανάδοχος της ενώ συμμετέχουν επίσης η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η HSBC, η NatWest Markets και η Bank of America. Με την κίνηση αυτή η τράπεζα ενισχύει έτι περαιτέρω την ρευστότητά της, με στόχο έως το τέλος του έτους να αποπληρώσει τα 2,6 δις ευρώ που έχουν απομείνει από τον δανεισμό, το οποίο έχει λάβει από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας ( ELA) της Τραπέζης της Ελλάδος.

Κατά τα φαινόμενα και εφ’ όσον υπάρχει ομαλή εξέλιξις των πραγμάτων, η Εθνική Τράπεζα θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα απεγκλωβισθεί από τον ακριβό δανεισμό του ELA. Εν προκειμένου, η ρευστότης της Εθνικής Τραπέζης θα ενισχυθεί και κατά 770 εκατ. ευρώ από την πρόσφατη πώληση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία αναμένεται να κλείσει έως το τέλος του 2017. Επίσης, τα διαθέσιμά της ΕΤΕ θα ενισχυθούν και με 1 δις ευρώ ακόμη, το οποίο θα προέλθει από την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων των Banca Romaneasca (650εκατ.) Vojvodanska (280 εκατ.) και της νοτιοαφρικανικής SABA. Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό και με την ρευστότητα από το τελευταίο ομολογιακό θα ξαναβάλουν την ΕΤΕ στις διεθνείς αγορές, από τις οποίες μπορεί να δανείζεται με μικρότερο κόστος.