Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης που παρέχει στα μέλη του αλλά και του μελετητικού του έργου το ΙΕΝΕ επιθυμεί να προσλάβει έναν ερευνητή πλήρους απασχόλησης ο οποίος θα ενταχθεί στην επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου ( Ημερομηνία έναρξης: 10 Νοεμβρίου 2017). Ο νέος ερευνητής θα κληθεί να βοηθήσει στην ετοιμασία εβδομαδιαίων αναλύσεων, κλαδικών μελετών καθώς και στην σύνταξη προτάσεων

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης που παρέχει στα μέλη του αλλά και του μελετητικού του έργου το ΙΕΝΕ επιθυμεί να προσλάβει έναν ερευνητή πλήρους απασχόλησης ο οποίος θα ενταχθεί στην επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου ( Ημερομηνία έναρξης: 10 Νοεμβρίου 2017). Ο νέος ερευνητής θα κληθεί να βοηθήσει στην ετοιμασία εβδομαδιαίων αναλύσεων, κλαδικών μελετών καθώς και στην σύνταξη προτάσεων.

Η θέση αναφέρεται στο βαθμό «Βοηθός Ερευνητή» ( Research Assistant) και είναι αμειβόμενη και διαθέσιμη από 10 Νοεμβρίου 2017 και για έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες με καθημερινή παρουσία στο γραφείο.

Απαιτούμενα προσόντα:

· Απόφοιτοι ή Τελειόφοιτοι μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο την ενέργεια και τις διάφορες εκφάνσεις της (δηλ. ανάλυση αγορών, ζήτηση-προσφορά, τεχνολογίες πετρελαίου, φυσικού αερίου, ΑΠΕ, ενεργειακή αποδοτικότητα, οικονομικά, νομικά και ρυθμιστικά θέματα)
· Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (γραπτή και προφορική)
· Καλή γνώση και ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην ΕΕ
· Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου
· Καλή επικοινωνία, επιμέλεια και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : έως 20 Οκτωβρίου 2017

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@ iene. gr, αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης Βοηθός Ερευνητής ( RA2017).