Στα ίδια επίπεδα για τρίτο συνεχόμενο μήνα παρέμεινε το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το μερίδιο της ΔΕΗ διαμορφώθηκε στο 85,55% από 85,7% τον Ιούλιο και 85,5% τον Ιούνιο.

Στα ίδια επίπεδα για τρίτο συνεχόμενο μήνα παρέμεινε το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μερίδιο της ΔΕΗ διαμορφώθηκε στο 85,55% από 85,7% τον Ιούλιο και 85,5% τον Ιούνιο.

Μικρές μεταβολές καταγράφονται στα μερίδια των τριών μεγαλύτερων ανεξάρτητων προμηθευτών. Το μερίδιο της Μυτιληναίος διαμορφώνεται στο 3,48% από 3,44%, της Ηρων στο 3,3% από 3,42% και της ELPEdison στο 3,27% από 3,42%.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το μνημόνιο, το μερίδιο της ΔΕΗ θα πρέπει να υποχωρήσει κάτω από το 75,24% ως τα τέλη του έτους.