Επιφυλάξεις για το κατά πόσο η χώρα μας μπορεί να επιτύχει ρυθμό ανάπτυξης 1,8% για φέτος εκφράζει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, παρά την γενικότερη αισιοδοξία για ανοδική πορεία του ΑΕΠ. Στην έκθεσή του το Συμβούλιο εκφράζει τον προβληματισμό του για την υστέρηση των εισπράξεων στον φόρο εισοδήματος ως προς τον στόχο που έχει τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.

Επιφυλάξεις για το κατά πόσο η χώρα μας μπορεί να επιτύχει ρυθμό ανάπτυξης 1,8% για φέτος εκφράζει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, παρά την γενικότερη αισιοδοξία για ανοδική πορεία του ΑΕΠ.

Στην έκθεσή του το Συμβούλιο εκφράζει τον προβληματισμό του για την υστέρηση των εισπράξεων στον φόρο εισοδήματος ως προς τον στόχο που έχει τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Το Συμβούλιο στέκεται επίσης στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, στοιχείο που παρακολουθούν οι θεσμοί για να εγκρίνουν την εκταμίευση της υποδόσης 800 εκατ. ευρώ που εκκρεμεί από την δεύτερη αξιολόγηση.

Πιο θετικά είναι πάντως τα συμπεράσματα στο μέτωπο του πρωτογενούς πλεονάσματος, καθώς το Συμβούλιο εκτιμά ότι το έως τώρα αποτέλεσμα διαμορφώνεται σε αντιστοιχία με τα περσινά επίπεδα, γεγονός που καθιστά εφικτό το στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 1,75% το 2017.

Στην έκθεσή του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας που δόθηκε στην δημοσιότητα, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι οι δείκτες οικονομικού κλίματος και καταναλωτικής εμπιστοσύνης εμφανίζουν σταθερή βελτίωση, η μεταποίηση εμφανίζει θετικά σημάδια, ενώ σημαντική κάμψη παρουσιάζει ο κατασκευαστικός κλάδος.