Πριν από λίγη ώρα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε μέσω σχετικού δελτίου τύπου ότι επιδόθηκε σήμερα στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η αίτηση προσφυγής σε Διαιτησία του ελληνικού δημοσίου.

Πριν από λίγη ώρα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε μέσω σχετικού δελτίου τύπου ότι επιδόθηκε σήμερα στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η αίτηση προσφυγής σε Διαιτησία του ελληνικού δημοσίου.

Με την κοινοποίηση αυτή, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου, ξεκινά επίσημα η διαδικασία της Διαιτησίας.

Η Διαιτησία σύμφωνα με τον υπουργό Γιώργο Σταθάκη αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες. Το επίμαχο ζήτημα είναι η μεταλλουργική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί στις Σκουριές, και ειδικότερα η επιτόπου δοκιμή σε ημιβιομηχανική κλίμακα της μεθόδου της ακαριαίας τήξης (flash smelting) που προβλέπεται στη σύμβαση.

 

Δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Διαιτησίας η εγκατάσταση της Ολυμπιάδας, η αδειοδότηση της οποίας έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100%.