Στην έκδοση νέου ομολογιακού δανείου ύψους 450 εκατ. ευρώ προσανατολίζεται η Intralot. Τις νέες ομολογίες θα εκδώσει η θυγατρική εταιρεία του ομίλου στο Λουξεμβούργο, με τις εγγυήσεις της μητρικής εταιρείας στην Ελλάδα και άλλων θυγατρικών της εταιρειών. Σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση παλαιότερων δανείων της επιχείρησης, που ενδεχομένως περικλείουν μεγαλύτερο κόστος εξυπηρέτησης

Στην έκδοση νέου ομολογιακού δανείου ύψους 450 εκατ. ευρώ προσανατολίζεται η Intralot. Τις νέες ομολογίες θα εκδώσει η θυγατρική εταιρεία του ομίλου στο Λουξεμβούργο, με τις εγγυήσεις της μητρικής εταιρείας στην Ελλάδα και άλλων θυγατρικών της εταιρειών.

Σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση παλαιότερων δανείων της επιχείρησης, που ενδεχομένως περικλείουν μεγαλύτερο κόστος εξυπηρέτησης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η διοίκηση της Intralot, το προϊόν του νέου δανείου θα αξιοποιηθεί για την πλήρη εξόφληση των υφιστάμενων ομολογιών λήξεως 2021 ύψους 250 εκατ. ευρώ και του υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 225 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση έχει εκδώσει δύο ομολογιακά δάνεια, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6% και 6,75% και ένα κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 225 εκατ. ευρώ με επιτόκιο Euribor συν 5,5%. Με τη νέα έκδοση η εταιρεία στοχεύει στο να αποπληρώσει το ένα από τα δύο ομολογιακά δάνεια (εκείνο με επιτόκιο 6%) και το κοινοπρακτικό δάνειο. Επίσης θ’ αποπληρώσει τα έξοδα έκδοσης του δανείου, ενώ το υπόλοιπο της έκδοσης θ’ αξιοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός καθαρός δανεισμός της επιχείρησης στο τέλος του περασμένου Ιουνίου ανερχόταν σε 517 εκατ. ευρώ. Αντιστοιχεί, έτσι, σε περίπου τρεις φορές στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της επιχείρησης. Η εταιρεία στους τελευταίους δώδεκα μήνες (Ιούλιος 2016 - Ιούνιος 2017) αύξησε τον δανεισμό της κατά περίπου 22 εκατ. ευρώ, καθώς απαίτησε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των εξαγορών των επιχειρήσεων Amelco (Βρετανία) και Eurobet (Βουλγαρία).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της επιχείρησης, οι νέες ομολογίες που θα εκδοθούν, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Επίσης, ενόψει της νέας έκδοσης ομολογιών, η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποίησε τα αποτελέσματα 7μηνου για το 2017. Συγκεκριμένα, μέχρι και το τέλος της 31ης Ιουλίου 2017, τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 841 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο. Επίσης τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 104,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,5%. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Intralot, τα αποτελέσματα δεν έχουν ελεγχθεί, επιθεωρηθεί ή επαληθευτεί από τους ορκωτούς ελεγκτές, και ως ετούτου οι επενδυτές δεν πρέπει να βασίζονται υπέρ του δέοντος σε αυτά. Επίσης, η εταιρεία σημειώνει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Ιουλίου 2017 συμβαδίζουν με τη σχετική εποχικότητα.

(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ")