Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2017. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν επιπλέον 1.950 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.405,70€, οπότε έχει εξοφληθεί πλέον το 49% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2017. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν επιπλέον 1.950 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.405,70€, οπότε έχει εξοφληθεί πλέον το 49% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο.