Σε σημερινή της έκθεση, η χρηματιστηριακή Euroxx Securities αύξησε την τιμή - στόχο για τη μετοχή του ομίλου Μυτιληναίος (από € 10,40 σε € 12,40), διατηρώντας σύσταση "overweight". Η Euroxx Securities υπογραμμίζει ότι ο μετασχηματισμός του ομίλου, ο οποίος περιλάμβανε την συγχώνευση με απορρόφηση βασικών θυγατρικών (ΜΕΤΚΑ, Αλουμίνιον Ελλάδος, Protergia και Protergia Thermo) ολοκληρώθηκε με επιτυχία και νωρίτερα από το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Σε σημερινή της έκθεση, η χρηματιστηριακή Euroxx Securities αύξησε την τιμή - στόχο για τη μετοχή του ομίλου Μυτιληναίος (από € 10,40 σε € 12,40), διατηρώντας σύσταση "overweight".

Η Euroxx Securities υπογραμμίζει ότι ο μετασχηματισμός του ομίλου, ο οποίος περιλάμβανε την συγχώνευση με απορρόφηση βασικών θυγατρικών (ΜΕΤΚΑ, Αλουμίνιον Ελλάδος, Protergia και Protergia Thermo) ολοκληρώθηκε με επιτυχία και νωρίτερα από το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, η έκδοση εταιρικού ομολόγου αξίας € 300 εκατ. με απόδοση 3,10% ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης τόσο των λιανικών, όσο και των θεσμικών επενδυτών.

Σύμφωνα με την έκθεση, εκτιμάται ότι τα έσοδα της πώλησης ομολόγου θα αντικαταστήσουν κυρίως το υφιστάμενο χρέος και θα ενισχύουν περαιτέρω τη ρευστότητα της Μυτιληναίος.

Η νέα οντότητα που προκύπτει μετά τη συγχώνευση διαπραγματεύεται 5,7 φορές τα εκτιμώμενα EV/EBITDA του 2017 και 7,5 φορές την τιμή μετοχής/κέρδη, γεγονός το οποίο η χρηματιστηριακή εκτιμά πως δεν αντικατοπτρίζει πλήρως το ισορροπημένο και παράγον ρευστότητα επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, τον επιτυχή μετασχηματισμό και τη σημαντική αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας.