Γκάζι... στον ανταγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από την «Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής», η οποία πήρε τη σχετική άδεια από την ΡΑΕ. Είναι η δεύτερη εταιρία φυσικού αερίου, η πρώτη ήταν η «ΕΠΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας», για την οποία η αρμόδια αρχή άναψε το πράσινο φως στη δραστηριοποίηση της στον ηλεκτρισμό. Η άδεια που πήρε η ΕΠΑ Αττικής είναι ισχύος 400 MW και έχει διάρκεια 20 χρόνια.

Γκάζι... στον ανταγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από την «Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής», η οποία πήρε τη σχετική άδεια από την ΡΑΕ.

Είναι η δεύτερη εταιρία φυσικού αερίου, η πρώτη ήταν η «ΕΠΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας», για την οποία η αρμόδια αρχή άναψε το πράσινο φως στη δραστηριοποίηση της στον ηλεκτρισμό. Η άδεια που πήρε η ΕΠΑ Αττικής είναι ισχύος 400 MW και έχει διάρκεια 20 χρόνια.

Όπως αναφέρθηκε η «ΕΠΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας» στις αρχές του Αυγούστου απέσπασε άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 350 MW για διάρκεια 20 ετών.

Η αγορά ρεύματος αποκτά νέο ενδιαφέρον καθώς οι δύο εταιρίες αερίου πλέον θα μπορούν να προμηθεύουν συνδυαστικά πακέτα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

Οι δυνητικοί πελάτες των δύο ΕΠΑ είναι 698.000. Η ΕΠΑ Αττικής προμηθεύει φυσικό αέριο σε 350.000 νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, ενώ η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας σε 348.000 εκ των οποίων οι 8.000 είναι επιχειρήσεις.

Με έτοιμο πελατολόγιο οι εταιρίες αναμένεται να συμμετάσχουν και στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ προκειμένου να αποκτήσουν οικονομικότερα πακέτα ρεύματος και να διαμορφώσουν ανταγωνιστικές τιμές προς τους καταναλωτές.

Φυσικά η ΕΠΑ Αττικής μπορεί να προμηθεύσει τόσο ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο και σε περιοχές εκτός της εμβέλειας της, όπως το ίδιο μπορεί να πράξει και η δεύτερη εταιρεία.

 

(Πηγή: euro2day.gr)