Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Revoil Βιοκαύσιμα Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου αποφάσισε τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής υπό εκκαθάριση αρχής γενομένης από την 30/9/2017.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Revoil Βιοκαύσιμα Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου αποφάσισε τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής υπό εκκαθάριση αρχής γενομένης από την 30/9/2017.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Revoil Α.Ε.Ε.Π., 100% θυγατρική της οποίας είναι η Revoil Βιοκαύσιμα, στο πλαίσιο επικέντρωσης του στρατηγικού σχεδιασμού της Revoil στη βασική της δραστηριότητα, η μητρική εταιρεία αποφάσισε, μετά την πώληση της ΑΡΙΣΤΟΝ, να προχωρήσει στη λύση της Revoil Βιοκαύσιμα, η οποία τις δύο τελευταίες χρήσεις είχε ζημιογόνο δραστηριότητα.