Απόφαση ΥΠΕΝ για Ανανέωση ΕΠΟ του Αγωγού Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης και των Εγκαταστάσεων Οινοφύτων

Απόφαση ΥΠΕΝ για Ανανέωση ΕΠΟ του Αγωγού Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης και των Εγκαταστάσεων Οινοφύτων
energia.gr
Παρ, 11 Αυγούστου 2017 - 13:53
Την ανανέωση της υπ’ αρ. 43516/19.6.1996 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), όπως αυτή ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. 126955/06.3.2007 ΚΥΑ, για τον Αγωγό Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) υψηλής πίεσης και τις εγκαταστάσεων του κλάδου Οινοφύτων, Π.Ε. Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, από την έκδοση της παρούσας, αποφάσισε το ΥΠΕΝ

Την ανανέωση της υπ’ αρ. 43516/19.6.1996 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), όπως αυτή ανανεώθηκε με την υπ’ αρ. 126955/06.3.2007 ΚΥΑ, για τον Αγωγό Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) υψηλής πίεσης και τις εγκαταστάσεων του κλάδου Οινοφύτων, Π.Ε. Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, από την έκδοση της παρούσας, αποφάσισε το ΥΠΕΝ (βλ. εδώ), ενώ προστέθηκαν και κάποιοι πρόσθετους όροι.