Με τον κίνδυνο παραπομπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωση βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη φορά για το ζήτημα της μη συμμόρφωσής της με την Οδηγία 2014/94 για τις υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων. Είχε προηγηθεί άλλη μια παράταση έξι μηνών η οποία όμως δεν έφερε κάποια εξέλιξη

Με τον κίνδυνο παραπομπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωση βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη φορά για το ζήτημα της μη συμμόρφωσής της με την Οδηγία 2014/94 για τις υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων. Είχε προηγηθεί άλλη μια παράταση έξι μηνών η οποία όμως δεν έφερε κάποια εξέλιξη.

Το Μάϊο του 2017 η Κομισιόν υιοθέτησε το πακέτο «Ευρώπη σε Κίνηση» σημαντικό μέρος του οποίου είναι η επιτάχυνση της δημιουργίας υποδομών για τα εναλλακτικά καύσιμα με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου προτύπου, το οποίο σήμερα απουσιάζει καθώς πολλές χώρες της ΕΕ ακολουθούν τα δικά τους στάνταρ ιδιαίτερα όσο αφορά την ηλεκτροκίνηση.

Με βάση την Κοινοτική Οδηγία 2014/94 τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλουν ένα Εθνικό Πλαισίου Πολιτικής για τις υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων συμπεριλαμβανομένων των υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Στην Ελλάδα ο νόμος 4439/2016 με τον οποίο υιοθετήθηκε η Οδηγία στην εσωτερική έννομη τάξη προβλέπει ότι η σχετική διαδικασία εκπόνησης που απαιτεί Κοινή Απόφαση δέκα Υπουργείων, δηλαδή των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η απουσία υιοθέτησης Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής στην Ελλάδα έρχεται να προστεθεί στην αδυναμία του ελληνικού κράτους να απορροφήσει τα διαθέσιμα κοινοτικά κονδύλια, με τη χώρα μας να αποτελεί ένα από τα ελάχιστα κράτη μέλη που δεν έχουν επωφεληθεί από την πρωτοβουλία Connecting Europe Facility (CEF) για τη χρηματοδότηση υποδομών ηλεκτροκίνησης.

Το ζήτημα έχει φτάσει στο Κοινοβούλιο μετά από σχετική επερώτηση του αναπληρωτή Τομεάρχη Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Σταύρου Καλαφάτη, η οποία αν και κατατέθηκε στα μέσα Μαιου δεν έχει ακόμη απαντηθεί αρμοδίως.

Η ηλεκτροκίνηση όμως έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ραγδαία στην Ευρώπη με παράδειγμα την πρωταθλήτρια στον τομέα Νορβηγία όπου υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 το 70% των οχημάτων που θα πωλούνται θα είναι ηλεκτροκίνητα.

Παρά τη κωλυσιεργία του κράτους ο Ελληνικός Στρατός στο πλαίσιο μια ευρύτερης στρατηγικής για τη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος εμφανίζεται έτοιμος να υιοθετήσει στο αμέσως προσεχές μέλλον την ηλεκτροκίνηση ενώ αντίστοιχες ευκαιρίες υπάρχουν και σε άλλους τομείς των μεταφορών όπως τα αεροδρόμια.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από την Ελλάδα δίμηνη προθεσμία για την εκπόνηση Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής έλαβαν επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Σλοβενία και η Ρουμανία.