Αυξημένη κατά 6,77 MW ήταν τον Μάιο σημείωσε η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ

Αυξημένη κατά 6,77 MW ήταν τον Μάιο σημείωσε η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ.

Ειδικότερα, στο σύστημα προστέθηκαν 5,42 MW αιολικής ισχύος και 1,35 MW βιομάζας/βιοαερίου.

Στις άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ δεν υπήρχαν μεταβολές.