Oι διατιθέμενοι πόροι από τα Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, οι όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στον τομέα της ενέργειας, ιδίως της ενεργειακής αποδοτικότητας και αξιοποίησης των ΑΠΕ αναδείχθηκαν από εισηγητές, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, στις εργασίες της δεύτερης ημέρας, της διημερίδας του ΤΕΕ για την ενέργεια

Oι διατιθέμενοι πόροι από τα Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, οι όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στον τομέα της ενέργειας, ιδίως της ενεργειακής αποδοτικότητας και αξιοποίησης των ΑΠΕ αναδείχθηκαν από εισηγητές, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, στις εργασίες της δεύτερης ημέρας, της διημερίδας του ΤΕΕ για την ενέργεια.

Επίσης παρουσιάστηκαν οι νέοι κανόνες εφαρμογής και τα κριτήρια, που θα ισχύσουν για τους δικαιούχους του  νέου προγράμματος «εξοικονομώ κατ΄ οίκον», για το οποίο ανακοινώθηκε αρμοδίως ότι έγινε ήδη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες και η εφαρμογή του αρχίζει περί τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο   Τάσος Ηλίας  γενικός γραμματέας του ΤΕΕ, ανοίγοντας τις εργασίες της εκδήλωσης του ΤΕΕ τόνισε ότι «αποτελεί σταθερή θέση του ΤΕΕ ότι σημαντική παράμετρος για την έξοδο της χώρας από το οικονομικό τέλμα μπορεί να αποτελέσει η ανάδειξη δράσεων, με γνώμονα την ενεργειακή αποδοτικότητα».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του ΤΕΕ, να προχωρήσει στη σύνταξη της   νέας Τεχνικής Οδηγίας  (ΤΟΤΕ), για τον σχεδιασμό και των έλεγχο εγκαταστάσεων για τον οδοφωτισμό, η οποία παρουσιάστηκε από ειδικούς εισηγητές στην διημερίδα, σημειώνοντας ότι «με τη νέα ΤΟΤΕ  για τον οδοφωτισμό θέτουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ώστε να διευκολύνουμε τους μελετητές, τους προμηθευτές και τους εργολάβους για την υιοθέτηση παρόμοιων δράσεων».

Ο γενικός γραμματέας του ΤΕΕ τόνισε επίσης τη σημασία της κατάρτισης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου, σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας, με βάση των   Εθνικό Χάρτη Προσόντων. Θέμα που παρουσιάστηκε στις εργασίες της διημερίδας του ΤΕΕ από τον Χάρη Δούκα, επίκουρο καθηγητή ΕΜΠ, β αντιπρόεδρο του προεδρείου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ.

Δίνοντας το στίγμα των παρεμβάσεων του ΤΕΕ στον ενεργειακό τομέα ο Τάσος Ηλίας σημείωσε ότι: «Το ΤΕΕ εδώ και πολλά χρόνια έχει αναδείξει τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας τόσο σε κτίρια του δημοσίου όσο και ιδιωτικού τομέα. Σαν ΤΕΕ έχουμε προτείνει στην ελληνική πολιτεία διάφορα εργαλεία με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, την οποία βιώνουν τα περισσότερα νοικοκυριά στην χώρα αλλά παράλληλα την ενίσχυση του ρόλου του μηχανικού. Ο έλληνας μηχανικός μέσα από στοχευμένα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην έξοδο της χώρας από την κρίση, με δράσεις, που θα έχουν και ένα κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς θα ενισχύσουμε την ενεργειακή κατάσταση σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια αλλά παράλληλα ενισχύοντας ελληνικές επιχειρήσεις και μηχανικούς, οι όποιοι δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα στη χώρα μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «γίνεται   βίωμα  στην ελληνική κοινωνία, ότι στην κατασκευή ενός κτιρίου θα πρέπει να δίνεται σημαντική βαρύτητα όχι μόνον στο κόστος κατασκευής αλλά και στο κόστος ενεργειακής λειτουργίας του». Παράλληλα ο γενικός γραμματέας του ΤΕΕ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το ΤΕΕ ως εθνικός συντονιστής του συμφώνου των δημάρχων συμμετέχει σε δράσεις με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνεργασία και τη χρήση ΑΠΕ, σε συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές της χώρας.

Παράλληλα η γενική διευθύντρια του ΤΕΕ   Δήμητρα Κανέλλου  μιλώντας για τη σημασία της διημερίδας που διοργάνωσε το ΤΕΕ για την ενέργεια σημείωσε ότι: «το ΤΕΕ ολοκλήρωσε μία επιστημονική δουλειά στο κομμάτι της ενέργειας, συντάσσοντας κανονισμούς και τεχνικές οδηγίες σε θέματα εξοικονόμησης και πιστεύουμε ότι με αυτή τη δουλειά θα προχωρήσουμε σε δράσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε να επιλυθούν πολλά κοινωνικά προβλήματα και στην οικονομία και στον τεχνικό κόσμο».

Η ΕΕ επενδύει την περίοδο 2014-2020 17 δις ευρώ στην ενεργειακή απόδοση

«Κατά την περίοδο 2014-2020, τα Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία θα επενδύσουν 17 δις ευρώ στην ενεργειακή απόδοση, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτιρίων και κατοικιών, για όλη την Ευρωπαϊκή ¨Ένωση», ανακοίνωσε η Χριστίνα Καραιτίδου, υπεύθυνη επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα απευθύνοντας, χαιρετισμό στην διημερίδα του ΤΕΕ για την Ενέργεια. Η ίδια υπογράμμισε παράλληλα ότι: «στην ΕΕ υπάρχουν πλέον λύσεις χρηματοδότησης για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Αυτό που χρειάζεται είναι να τεθούν προτεραιότητες από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες». Η εκπρόσωπος του Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αθήνα, σημείωσε ότι το γεγονός ότι την τρέχουσα προγραμματική περίοδο διατίθενται πόροι 17 δις ευρώ αποτελεί ευκαιρία αξιοποίησης πολύ μεγαλύτερου ποσού εθνικής δημόσιας και ιδιωτικής συγχρηματοδότησης, συνολικού ύψους 27 δις ευρώ περίπου, το οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν στοχεύοντας σε κοινωνικές κατοικίες και σε ευάλωτους καταναλωτές, για παράδειγμα μέσω επιχορηγήσεων.

-Η πρωτοβουλία «Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια», συνέχισε η ίδια λέγοντας ότι μπορεί να αποδεσμεύσει επιπλέον 10 δις ευρώ δημοσίων και ιδιωτικών κεφαλαίων, μέχρι το 2020 για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα κτίρια. Η πρωτοβουλία αυτή: Θα ενθαρρύνει την αποτελεσματικότερη χρήση των δημοσίων πόρων, ειδικότερα με χρηματοπιστωτικά μέσα και επενδυτικές πλατφόρμες. Θα βοηθήσει τους φορείς ανάπτυξης έργων, ώστε να ωριμάσουν καλές ιδέες με περισσότερους μηχανισμούς συνδρομής για την ανάπτυξη έργων και ομαδοποίηση έργων. Θα καταστήσει τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση πιο αξιόπιστες και πιο ελκυστικές για τους φορείς υλοποίησης των έργων, τους χρηματοδότες και τους επενδυτές, παρέχοντας τους πρόσβαση σε αποδοτικά στοιχεία της αγοράς και στο ιστορικό απόδοσης, που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα απαλλαγής των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης από κινδύνους και με την ανάπτυξη κοινώς αποδεκτού πλαισίου για επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα. Η πρωτοβουλία «Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια» ανέφερε ακόμη η ομιλήτρια ότι θα στηρίξει ιδίως στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με τα κράτη μέλη, την ανάπτυξη χρηματοδοτικών πλατφορμών ευέλικτης ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών σε εθνικό επίπεδο, ώστε να διατεθούν στην αγορά ελκυστικότερες επιλογές χρηματοδότησης.

-   Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης  (ΟΕΑ): Η εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αθήνα μίλησε επίσης για τη διαδικασία αναθεώρησης της Οδηγίας Ενεργειακής Απόδοσης, σημειώνοντας ότι οι νέες προβλέψεις της Οδηγίας όσον αφορά στις υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας συνδέονται με το δεσμευτικό στόχο της ΕΕ για ενεργειακή απόδοση κατά 40% το 2030, πράγμα που τονίζει τη δέσμευση της ΕΕ έναντι των διεθνών κλιματικών και ενεργειακών στόχων για το 2030 και μετά. Αποτελεί επίσης τη βάση για τη δέσμευση της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης να θέσει την ενεργειακή απόδοση ως πρώτη προτεραιότητα. Ένα δεσμευτικό πλαίσιο πολιτικής θα παρέχει περαιτέρω βεβαιότητα στους επενδυτές ότι αξίζει να επενδύσουν στην ενεργειακή απόδοση. Αυτό θα συμβάλει στη μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα, και θα έχει θετικό αντίκτυπο στις δαπάνες της τεχνολογίας και στις περιόδους αποπληρωμής των βελτιώσεων της αποδοτικότητας των προϊόντων, των οχημάτων, των κτηρίων και των υπηρεσιών.

-   Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων  (ΟΕΑΚ): Ως μέρος της δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», η Επιτροπή παρουσίασε προτάσεις για την επικαιροποίηση του πλαισίου ενεργειακής απόδοσης με χρονικό ορίζοντα το 2030, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης για την αναθεώρηση της ΟΕΑΚ είπε η κ Καραιτίδου και αναλυτικά σημείωσε ότι : Αφότου θεσπίστηκε, πριν από δεκαπέντε χρόνια, η οδηγία έδωσε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές που θα τους βοηθούν να εξοικονομούν ενέργεια και χρήματα, και είχε ως αποτέλεσμα τη θετική μεταβολή των τάσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Αφότου θεσπίστηκαν απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης στους εθνικούς οικοδομικούς κώδικες, σύμφωνα με την οδηγία, τα νέα κτίρια καταναλώνουν σήμερα μόλις το ήμισυ της ενέργειας που κατανάλωναν τα τυπικά κτίρια της δεκαετίας του 1980. Εντούτοις, κατέστη σαφές από τη διαδικασία διαβούλευσης και επανεξέτασης που προηγήθηκε της πρότασης της Επιτροπής, ότι οι στοχευμένες τροποποιήσεις της οδηγίας ήταν αναγκαίες για την προσαρμογή της στον χρονικό ορίζοντα του 2030.

Προτείνεται στοχευμένη αναθεώρηση της ΟΕΑΚ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εν λόγω οδηγία λειτουργεί όπως ακριβώς έχει προβλεφθεί και ότι αυτό συμβάλλει στη χρηματοδότηση, αυξάνει τα ποσοστά ανακαινίσεων και εισάγει την έννοια της κτηριακής ευφυΐας. Από τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της ΟΕΑΚ, προκύπτει ότι η συνολική δομή εξακολουθεί να ισχύει και ότι έχει θετικά αποτελέσματα. Η ανάλυση της Επιτροπής είναι ότι η προσαρμογή αυτή πρέπει να επικεντρωθεί σε δύο κρίσιμα σημεία:

·   Άνοδος του χαμηλού ποσοστού ανακαίνισης  κτηρίων στην ΕΕ ώστε να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή σπατάλη στα υφιστάμενα κτήρια, το 75 % των οποίων είναι ενεργειακά μη αποδοτικά και αναμένεται ότι θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται το 2050· και

·   Εκσυγχρονισμός της οδηγίας  αξιοποιώντας την πρόοδο στον τομέα των ΤΠΕ και των τεχνολογιών κατασκευής έξυπνων κτιρίων, καθώς και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έρχεται το ίδιο ηχηρό και σαφές μήνυμα: είναι αναγκαίο ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την απαλλαγή του κτιριακού δυναμικού της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές. Δεν χρειάζεται να σας πείσω για τη σημασία αλλά και την πρόκληση που αποτελεί η σημαντική αύξηση του ποσοστού, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της ανακαίνισης των κτιρίων. Εάν όλα τα νέα κτίρια έως το 2020 είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΚΣΜΚΕ), οι περισσότερες από τις εναπομένουσες δυνατότητες εξοικονόμησης θα προέρχονται από το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα.