Για αδυναμία της τεχνικής εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ να ικανοποιήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τον ΔΕΔΔΗΕ, κάνει λόγο σε σχετική ερώτησή του προς τον ΥΠΕΝ ο τομεάρχης Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας

Για αδυναμία της τεχνικής εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ να ικανοποιήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τον ΔΕΔΔΗΕ, κάνει λόγο σε σχετική ερώτησή του προς τον ΥΠΕΝ ο τομεάρχης Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας.

Ο κ. Σκρέκας σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «σοβαρά ερωτηματικά προκαλεί η προσπάθεια της Κυβέρνησης και της διορισμένης απ’ αυτήν διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ, να αποσιωπήσουν επί μακρόν, τα τραγικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει στον όμιλο Δ.Ε.Η., η αδυναμία της εργολαβικής εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. να ικανοποιήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις στο έργο “ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ”, με συμβατικό τίμημα 17.050.000 ευρώ και έναρξη τον Αύγουστο του 2015.»

Όπως επισημαίνει, «το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η εν λόγω εργολαβική εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις συνολικού συμβατικού τιμήματος 103.475.000 ευρώ με τον ΔΕΔΔΗΕ, η διοίκηση του οποίου οφείλει να ενημερώσει αν υπάρχουν ανάλογα προβλήματα.»

«Οφείλει η Κυβέρνηση», αναρωτιέται ο κ. Σκρέκας, «να απαντήσει στα πολλά και πολύ σοβαρά ερωτήματα που εγείρονται: Γιατί αποσιωπά τα γεγονότα; Ποιες είναι οι μέχρι τώρα ζημιές στον ΔΕΔΔΗΕ; Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.; Γιατί δεν έχει έρθει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να κηρυχθεί έκπτωτη η εργολαβική εταιρεία; Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην Τράπεζα Αττικής, αν ακυρωθούν οι συγκεκριμένες συμβάσεις που έχουν δοθεί από την ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. ως εγγύηση για να δανειοδοτηθεί;».