Στην τελική ευθεία είναι η ολοκλήρωση της πώλησης του ΟΛΘ στην κοινοπραξία DIEP, Terminal Link (CMA) και Belterra (Ιβάν Σαββίδης), καθώς στη σημερινή συνεδρίαση του ΤΑΙΠΕΔ εξετάστηκαν τα δικαιολογητικά και αποφασίστηκε η ανακήρυξη της κοινοπραξίας ως προτιμώμενου επενδυτή

Στην τελική ευθεία είναι η ολοκλήρωση της πώλησης του ΟΛΘ στην κοινοπραξία DIEP, Terminal Link (CMA) και Belterra (Ιβάν Σαββίδης), καθώς στη σημερινή συνεδρίαση του ΤΑΙΠΕΔ εξετάστηκαν τα δικαιολογητικά και αποφασίστηκε η ανακήρυξη της κοινοπραξίας ως προτιμώμενου επενδυτή. 

Τώρα πλέον ανοίγει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα (Ελεγκτικό Συνέδριο, υπογραφή σύμβασης) προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή και να περάσει ο έλεγχος του ΟΛΘ στους νέους ιδιοκτήτες.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αφού εξέτασε τα τυπικά δικαιολογητικά που προσκόμισε ο Πλειοδότης όπως προβλέπεται από τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ανακήρυξε ομόφωνα την ένωση των εταιρειών "Deutsche Invest Equity Partners GmbH", "Belterra Investments Ltd." και "Terminal Link SAS" Προτιμώμενο Επενδυτή για την απόκτηση του 67% των μετοχών της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση πώλησης μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές."